Internetconsultatie structureel wettelijk kader voor maatregelen bij pandemie

29-06-2022

Het kabinet gaat de Wet publieke gezondheid (Wpg) aanpassen voor 'een versterkte pandemische paraatheid'. De aanpassingen moeten leiden tot een structureel wettelijk kader voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel. Momenteel ontbreekt een wettelijke grondslag om collectieve, verplichtende maatregelen te treffen om COVID-19 te bestrijden. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is sinds 20 mei vervallen.

 

Sctructurele grondslag toe te juichen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gereageerd op de internetconsultatie over de eerste tranche van de aanpassing. We juichen het toe dat er een structurele grondslag komt voor collectieve, verplichtende maatregelen voor infectieziektebestrijding van A-ziekten in het algemeen (waaronder COVID-19). Het gaat daarbij om grondslagen voor het nemen van maatregelen over een veilige afstand, openstelling publieke plaatsen, evenementen, hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zorgplicht besloten plaatsen, publieke plaatsen, zorgaanbieders en zorglocaties, bedrijfsmatig en niet- bedrijfsmatig personenvervoer, en quarantaine van inreizigers.

 

Optie voor coronatoegangsbewijs mist

Een gemis in deze eerste tranche is wat ons betreft om ook te voorzien in een mogelijkheid om een coronatoegangsbewijs (ctb) voor te schrijven - voor bepaalde locaties - om de verspreiding van een virus te remmen, óók een structurele grondslag in onze ogen. Juist nu kan het parlement in alle rust hierover een besluit nemen en niet pas later omdat er een noodzaak voor is. Het daadwerkelijk gebruik maken van een ctb, en de vorm waarin, zal afhangen van de aard en ernst van een - mogelijk nieuwe - coronavariant. Door het in de wet op te nemen creëert je een mogelijkheid tot inzet daarvan, maar het leidt daar dus niet automatisch toe.

 

Memorie van toelichting

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt terecht opgemerkt, dat het ctb van belang kan zijn bij het tegengaan van besmettingen met COVID-19, maar ook dat niet op voorhand duidelijk is of dit ook geldt voor toekomstige epidemieën. Dat laatste overtuigt ons niet. Hetzelfde zou immers kunnen worden gezegd van andere maatregelen, waarvoor wel een grondslag wordt voorgesteld.

Bovendien staat in sommige sectorplannen dat inzet van het coronatoegangsbewijs in uitzonderlijke situaties een werkbare maatregel kan zijn. In het verlengde daarvan zou ook moeten worden bezien of hiervoor een aanvullende wettelijke grondslag gecreëerd zou kunnen worden.

Lees meer over