Europese Raad legt wijzigingsvoorstellen DSA vast

02-12-2021

Op 25 november jl. heeft de Europese Raad haar wijzigingsvoorstellen op de Digital Services Act (DSA) vastgesteld (hierna: raadstekst). Het Europese voorstel voor een DSA is bedoeld om meer verantwoordelijkheden te leggen bij hostingbedrijven, online marktplaatsen, online platformen en andere online tussenhandelsdienstaanbieders om illegale inhoud aan te pakken.

 

Een aantal punten uit de raadstekst en ons commentaar op een rij:

 

Focus op illegale inhoud en proportionele aanpak

De raadstekst houdt vast aan de focus op illegale inhoud en de proportionele aanpak. De grootste schouders met de meeste invloed en grootste bereik dragen de grootste verantwoordelijkheid. De uitzonderingen voor het micro- en klein bedrijf zijn voor het overgrote deel behouden. Dit bevordert mede een eerlijk speelveld en groei en innovatie.

 

Behoud van kernbeginselen

De raadstekst houdt voor het overgrote deel vast aan het behoud van de kernbeginselen van de Richtlijn Elektronische Handel. Omdat het land van oorsprong beginsel danig op de tocht stond, heeft de raad een compromis hier moeten bereiken: er is een uitzondering op het beginsel gemaakt voor de hele grote spelers op de markt. De Europese Commissie heeft hier rechtstreeks bevoegdheden gekregen om toezicht te houden en de DSA te handhaven.

 

Kernelementen en terminologie verduidelijkt

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief gestemd dat in het raadsvoorstel een aantal kernelementen en terminologie duidelijker zijn verwoord. Maar er zijn nog wat aandachtspunten, zoals de verschillen in de definitie van ‘actieve gebruiker’ in de DSA en de DMA.

 

Differentiatie illegale producten en illegale uitingen

In de raadstekst is een aparte sectie opgenomen voor online marktplaatsen. Dit komt tegemoet aan de wens om (deels) differentiatie te maken tussen de aanpak van illegale producten/diensten en illegale uitingen. We zijn echter niet onverdeeld gelukkig. Zo voorzien we implementatieproblemen omdat een onderdeel (lid 1 van artikel 24b) dermate vaag is omschreven dat de rechtszekerheid hier geweld aan wordt gedaan.

 

Digital Services Coördinators

Een andere wens waarin tegemoet is gekomen, is de toevoeging dat lidstaten ervoor moeten zorgdragen dat de Digital Services Coördinator over alle noodzakelijke (technische en financiële) middelen en medewerkers moet beschikken om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Implementatietermijn

De termijn waarbinnen de verordening in werking zal treden is verruimd van 3 maanden naar 18 maanden. De termijn van 3 maanden was dan ook een onmogelijke opgave voor vele bedrijven om de verplichtingen tijdig te kunnen implementeren. Op deze lijn lijkt ook het Europees Parlement vooralsnog te zitten.

 

Deze tekst zal als basis dienen voor de Raad in haar onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europese Parlement. Als ook het Europese Parlement haar wijzigingsvoorstellen heeft vastgesteld, kunnen de onderhandelingen beginnen. Het resultaat dat uit deze onderhandelingen komt, zal pas de definitieve tekst zijn waaraan bedrijven zullen moeten gaan voldoen. We zijn er dus nog niet maar het is wel fijn te constateren dat de raadstekst grotendeels in lijn ligt met onze standpunten. We mogen dan ook tevreden zijn. We zijn er echter nog niet! Zoals bij alle onderhandelingen zal er door alle partijen water bij de wijn moeten worden gedaan om tot een gezamenlijk compromis te komen. Er kan dus nog van alles veranderen. VNO-NCW en MKB-Nederland blijven alert.