Digital Service Act (DSA)

05-11-2020

De deadline voor de inbreng op de Europese consultatie over de Digital Services Act (DSA) en de New Competition Tool (NCT) is gesloten en de wetgevingsvoorstellen zijn in de maak. Inmiddels is bekend dat de ex-ante regulering (voorheen pakket II van de DSA) en de NCT worden samengepakt in de Digital Market Act (DMA). Naar verwachting worden beide wetsvoorstellen begin/medio december gepubliceerd.

 

DSA nog even kort samengevat

Het technologisch landschap is significant veranderd door de uitbreiding en diversiteit van nieuwe digitale businessmodellen en diensten. Het is duidelijk geworden dat de huidige e-commercerichtlijn niet meer overal in voorziet. Hoe het technologisch landschap er nu uitziet, hebben we immers 20 jaar geleden niet kunnen overzien. De technologische ontwikkelingen hebben in de loop der jaren geresulteerd in een lappendeken van Nationale en EU-wetgeving die de eenheid van de Europese markt ondermijnt. Het is van belang dat innovatieve digitale diensten ruimte krijgen om te ontplooien en kleine spelers om te kunnen groeien. Ook voor een sterke Europese concurrentiepositie op de wereldmarkt is een update van de e-commercerichtlijn nodig.

 

De onderwerpen van de DSA behelzen onder meer het reguleren van illegale inhoud en producten, het harmoniseren van Notice & Take action-procedures, het verplicht stellen van know your business customer (KYBC), transparantie verplichtingen, aansprakelijkheden en het (al dan niet) reguleren van platformwerkers.

 

DMA nog even kort samengevat

Doel van deze regelgeving is de macht van grote digitale platformen te beteugelen. Wie binnen de scope vallen, zal - zoals het er nu naar uitziet - (mede) worden bepaald door netwerkeffecten, dataverzamelingscapaciteiten en lock-ineffecten. Er zal naar verwachting geen 'one size fits all'-regelgeving komen. Zoals het er naar uitziet worden gatekeepers onderworpen aan een grijze en zwarte lijst (do’s and don’ts). Wie als gatekeeper beschouwd zal gaan worden, moet nog nader omlijnd worden. De Europese Commissie heeft aangegeven een lijst met 10-20 bedrijven op het oog te hebben. Met de kanttekening dat 20 'is very much at the high end of expectations'. Booking.com wordt als een kandidaat gezien naast de 'GAFAM'-bedrijven. De 'market investigation tool' zal een bredere scope hebben om de digitale dienstverleners in het vizier te krijgen die kunnen uitgroeien tot de nieuwe gatekeepers van morgen. Een ander vraagstuk is wie als handhaver zal optreden van de DMA. Goede kanshebber is de ervaren mededingingsafdeling van de Commissie. Zowel de 'market investigation tool' als sommige verplichtingen en verboden voor gatekeepers (de zogenaamde 'grijze lijst') zullen een 'case-by-caseassessment vergen.