Conjunctuurinformatie: Producentenvertrouwen neemt toe

31-08-2020

Industriële ondernemers waren in augustus voor de vierde maand op rij minder negatief. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral over de orderportefeuille en de voorraden gereed product werd minder negatief geoordeeld. Daarentegen waren ze wat somberder over de verwachte bedrijvigheid.

 

Het producentenvertrouwen ging van min 8,7 in juli naar min 5,4 in augustus. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is plus 0,4. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april 2020 tijdens de coronacrisis de laagste waarde met min 28,7.

 

Het statistiekbureau maakt ook bekend dat de afzetprijzen van de industrie in juli gemiddeld 4,9 procent lager waren dan een jaar eerder. In juni waren producten nog 5,5 procent goedkoper. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt nauw samen met de ontwikkeling van de olieprijs. De prijsdaling van olie was in juli iets kleiner ten opzichte van een jaar eerder dan in juni.

 

Grootste krimp auto- en motorbranche in 25 jaar

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal op jaarbasis te maken gehad met de grootste krimp in 25 jaar. Door de uitbraak van het coronavirus sloten fabrieken tijdelijk de deuren en daalde de vraag naar nieuwe auto's.

 

De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto's daalde in het tweede kwartaal het sterkst. Zij zetten ruim 40 procent minder om dan een jaar eerder. De enige uitzondering was de motorbranche. Daar was de omzet wel lager, maar met bijna 6 procent bleef de krimp beperkt. De deelbranche handel en reparatie van personenauto's zette ruim 21 procent minder om.

 

Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is in jaren niet zo laag geweest. In het tweede kwartaal waren 2.300 banen beschikbaar, tegen 2.800 in het eerste kwartaal. Ondernemers in de branche zijn aan het begin van het derde kwartaal minder somber dan drie maanden geleden. Het ondernemersvertrouwen steeg van min 46,9 naar min 9. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.

 

Nog steeds minder faillissementen dan een jaar terug

De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Volgens het CBS ligt het aantal bankroeten in Nederland bovendien nog altijd lager dan een jaar geleden. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol.

 

In de eerste 34 weken van 2.020 zijn in totaal 2.320 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 138 minder dan in dezelfde periode van 2019. De industrie en de groothandel kenden van alle onderscheiden branches de meeste faillissementen, namelijk vijf elk. Verder zijn in de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening elk vier bedrijven failliet gegaan.

 

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen nog. Sindsdien is sprake van een dalende trend, waarbij vanaf het najaar van 2018 sprake is van een redelijk vlak niveau. Vanwege de coronacrisis houdt het CBS het aantal bankroeten de laatste maanden extra in de gaten. Elke week worden hierover nieuwe cijfers gepubliceerd.

 

Werkloosheid loopt op tot 4,5 procent

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking. Het CBS meldt dat er toen 419.000 mensen werkloos waren. Een maand eerder was nog 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in de afgelopen maanden ook toe, gemiddeld met 8.000 per maand. Bij uitkeringsinstantie UWV waren er eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd, evenveel als in juni.

 

Nederlandse consumenten zijn in augustus pessimistischer geworden. Volgens het CBS daalde de indicator van het consumentenvertrouwen naar -29, van -26 in juli. Daarmee ligt die ver onder het gemiddelde van -6 van de afgelopen twintig jaar. De consumenten waren in augustus ook pessimistischer over de toekomstige werkloosheid dan in juli. In augustus verwachtte 89 procent van de respondenten dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen, 6 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam hiermee uit op -83, het laagste cijfer in ruim zeven jaar tijd. De werkloosheidsverwachting bereikte in maart 1993 met -88 het laagste niveau ooit.