Afschermen woonadres in Handelsregister komt eraan

07-07-2022

Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat in op het verzoek van veel ondernemers en Kamerleden en maakt het mogelijk dat ondernemers die wonen op het vestigingsadres van hun bedrijf, dat adres binnenkort kunnen afschermen in het Handelsregister. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hier meerdere keren op aangedrongen de afgelopen jaren.

 

Sprake van dreiging

Begin dit jaar zette de minister de eerste stap: afschermen van het woonadres van ondernemers die elders hun vestigingsadres hebben. Maar voor de grote groep zzp'ers en andere ondernemers met een bedrijf gevestigd op het woonadres, was dit nog geen oplossing. Er volgde een wetsvoorstel om adressen af te schermen indien sprake zou zijn van dreiging, maar ja, dan was het leed al geschied.

 

Nieuw voorstel

Vorige week heeft de minister aan de Tweede Kamer een nieuw voorstel gezonden: álle eenmanszaken kunnen straks op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers moeten wel een alternatief postadres registreren zoals een postbus. Vooruitlopend hierop heeft de minister KVK al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Daarnaast is het voorstel om telefoonnummers en e-mailadressen niet meer in het Handelsregister openbaar te maken en aan iedereen te verstrekken, behalve voor overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben (Belastingdienst, advocaten en deurwaarders). Commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

 

Privacyvraagstukken wringen met nodige openbaarheid

Wat het onderwerp lastig maakt, is dat het Handelsregister openbaar en transparant dient te zijn. Privacyvraagstukken kunnen wringen met de nodige openbaarheid van gegevens voor het vertrouwen in het zakelijke verkeer en fraudebestrijding. Daarom stelt de minister ook voor dat  door de rechter opgelegde bestuursverboden in een openbaar register komen en dat autorisaties voor gebruik van niet-openbare gegevens en zoeken op natuurlijke personen naar organisaties buiten de overheid voor publieke of maatschappelijk relevante taken wordt uitgebreid. Zo ook de poortwachtersrol van KVK door sterkere bevoegdheden tot het toetsen, weigeren en aanpassen van opgaven en deponeringen.

 

Consultatierondes

EZK organiseert met KVK op 6 en 8 september twee online gespreksrondes waarin ze de voorstellen willen toetsen. Ondernemers en stakeholders zijn uitgenodigd daaraan deel te nemen. Deelname is kosteloos.