Het Platform Creatieve Economie

24-06-2021

Van architectuur tot mode en van festivals tot videogames: de creatieve industrie is een snelgroeiende en belangrijke topsector in Nederland. Recent hebben VNO-NCW en MKB-Nederland besloten een Platform Creatieve Economie op te richten. Beleidssecretaris Tim Zandbergen vertelt wat het platform is en doet.

 

Over wat voor soort bedrijven hebben we het?

‘Over ondernemers in de creatieve zakelijke dienstverlening (architecten, vormgevers, productontwikkelaars), in media en entertainment (uitgevers, evenementenbureaus, gameontwikkelaars) en in kunst en cultuur. Een aantal bedrijven is groot, maar het gaat vooral om  mkb’ers en zelfstandige professionals. Heel breed dus.

De kracht van deze industrie zit in het vermogen om te innoveren en sociale, culturele en economische waarde te creëeren. De sector is van toenemend belang voor de welvaart en het welzijn in Nederland en draagt 3,7 procent bij aan ons bruto binnenlands product en 4,5 procent aan onze werkgelegenheid. Niet voor niets is de creatieve industrie één van de topsectoren.’

 

Wat willen VNO-NCW en MKB-Nederland met het platform?

‘We zitten in de opstartfase. Op dit moment zijn we bezig om een fiche op te stellen: een one-pager voor de formatietafel met de wensen van de sector. Hoe divers de leden ook zijn, er zijn zeker parallelle belangen. Het platform moet echter geen formele beleidsclub worden, maar meer een showcase voor politici en ambtenaren om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de sector. Na de zomer willen we bijvoorbeeld regelmatig werkbezoeken gaan organiseren.’

 

Wat speelt er nu zoal?

‘Het bedenken van nieuwe ideeën, concepten, producten en diensten speelt een centrale rol in deze sector. Maar de traditionele fiscale instrumenten voor innovatie sluiten hier nog niet altijd bij aan. De politiek en de departementen moeten op een nieuwe manier gaan nadenken over het framework van innovatie en technologie! Zoom of Meet of Teams zijn enorm handig voor het thuiswerken tijdens de pandemie, maar als dat ertoe leidt dat mensen vereenzamen en apatisch thuis zitten, lost het eigenlijk niks op. Dat is maar even één concreet voorbeeld van de cruciale sociale en maatschappelijke invloeden van en op technologie en innovatie. Die worden nu vaak niet in acht genomen.’

 

Wil je verder nog iets kwijt?

‘Ik roep al onze leden in de creatieve en culturele hoek op zich bij mij te melden. Ik merk dat er behoefte bestaat in deze sector om mee te praten en zich te laten zien. En dat kan alleen als je aan tafel zit.’

 

Lees meer over