ZZP

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sterk gegroeid. Werkgevers vinden dit een positieve ontwikkeling, want zzp’ers zorgen voor creativiteit, flexibiliteit en zorgen dat bedrijven meer kunnen produceren. Toch zitten er ook nadelen aan zelfstandig werken: voor zzp’ers is het moeilijker om te sparen voor hun pensioen of zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ook is het voor een zelfstandige professional bijvoorbeeld moeilijker om een hypotheek te krijgen.

Schijnzelfstandigen 

Werkgevers staan positief tegenover zzp’ers maar zijn tegen ‘schijnzelfstandigheid’. Daarmee wordt bedoeld dat het lijkt alsof iemand zelfstandig ondernemer is, maar dat eigenlijk niet is. Bijvoorbeeld omdat hij of zij helemaal geen vrijheid heeft om zelf te bepalen hoe het werk wordt ingevuld. Het kan ook zijn dat iemand ervoor kiest om zzp’er te zijn, alleen maar omdat dat voordeliger is voor de belastingen. Dat vinden werkgevers ook geen goed idee. In de Sociaal Economische Raad (SER) zijn afspraken gemaakt dat belastingregels moeten worden veranderd: belastingvoordelen om zzp’er te worden, moeten worden afgeschaft. Ook het arbeidsrecht moet simpeler worden en meer rekening houden met wat werkgevers en werknemers echt willen.  

 

Samenwerken 

Zelfstandige professionals hebben zich verenigd in de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Hierbij zijn verschillende belangenorganisaties voor zelfstandigen aangesloten. VZN vertegenwoordigt ruim 100.000 zzp’ers en laat hun stem horen in politiek Den Haag en werkt ook samen met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. 

  

Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.