Privacy

In een digitaliserende wereld is de bescherming van persoonsgegevens en de privacy een belangrijk thema. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ondernemingen zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt per 25 mei 2018 van kracht. Deze vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft impact op alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken in de EU. Belangrijke toevoeging is het principe van accountability: bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij een goed privacybeleid hebben.

 

Voor steeds meer bedrijven is gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Niet alleen voor het versturen van goederen, salarisuitbetaling en de bezoekersregistratie, maar ook in toenemende mate om klanten gericht te kunnen bedienen. Om nog maar niet te spreken van allerlei nieuwe en handige, belangrijke en maatschappelijk relevante innovaties met data. Juist gezien die snelle ontwikkelingen moet je als bedrijf goed weten wat je doet en je bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de risico’s die dat met zich meebrengt. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hiervoor een Privacy Quick Scan ontwikkeld.

 

Een onderdeel van de AVG dat op dit moment nog in de Tweede Kamer ligt is de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Deze wet vult een aantal gebieden in dat de Europese wetgever aan de nationale lidstaten heeft gelaten. VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten onder meer dat in de wet wordt verankerd dat de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijke ruimte voor innovatie in haar beslissingen meeweegt. Ook willen de ondernemersorganisaties dat er een goed functionerend frauderegister komt en een wettelijke grondslag voor cross-sectoraal uitwisselen van kennis over deze fraudeurs.

 

Ook vragen zij om concreter te maken welke gegevens ten minste mogen worden verwerkt ten behoeve van uitvoeren van sociale zekerheidswetgeving, veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tot slot pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor het inzetten van de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens op het verduidelijken van de normen en hulp bij compliance, in combinatie met het opschorten van de handhaving voor de periode van een jaar.

Lees meer