Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, presenteerde de regering haar plannen voor 2019. Geconstateerd kan worden dat de rijksbegroting er keurig bij ligt. Het is mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan. Dga's komen er echter bekaaid af doordat de verhoging van het box II-tarief niet volledig wordt teruggedraaid. Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was. Ook tast dit de investeringskracht van bedrijven aan.

Bezuiniging op praktijkleren in het mbo onacceptabel

Positief is de reservering dat er voor mkb-ondernemers 100 miljoen euro bij komt voor verlaging lasten. Het kabinet had echter ook meer geld moeten uittrekken voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). Elke bezuiniging daarop is onacceptabel, juist nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en het sowieso al lastig is om jonge mensen én zij-instromers binnen te krijgen.

 

Nieuwe regeling loondoorbetaling bij ziekte

In dat kader is ook de bezuiniging op de 30%-regeling voor expats een slechte zaak. Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden. Positief is dat het ontslagrecht door dit kabinet wordt aangepakt. Wel wachten ondernemers nog op een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. Ook dit is nodig om het minder risicovol te maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. Daarnaast moeten de plannen voor premiedifferentiatie nog worden aangepast, aangezien dit sommige sectoren onevenredig raakt.

 

Slimmer gebruik maken van private financiering

Nederland als geheel loopt tegen zijn capaciteitsgrenzen aan, en dat tast op de lange termijn het groeivermogen aan. Er is meer nodig om Nederland klaar te maken voor de mondiale concurrentiestrijd en het vastlopen van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het openbaar vervoer en andere infrastructuur te voorkomen. Dat kán ook als het Rijk slimmer gebruik gaat maken van private financiering, bijvoorbeeld als het gaat om grote projecten. De overheid kan hiervoor de juiste condities creëren met bijvoorbeeld betere regelgeving, deelname in projecten (ov-systemen, warmtenetten, et cetera) of onrendabele topsubsidies. Ook voor het slagen van het klimaatakkoord is een dergelijke aanpak essentieel vanwege de gigantische investeringen die nodig zijn.

 
Lees meer