Onderwijs en scholing

Goed onderwijs is heel belangrijk 

Goed onderwijs – op alle niveaus – is belangrijk omdat het mensen helpt om te leren en te groeien. Dat zorgt ervoor dat mensen slimme dingen kunnen doen en goede banen kunnen krijgen. Als iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen, dan kan de samenleving beter inspelen op grote ontwikkelingen. Denk maar aan het overstappen naar energie die ook goed is voor de natuur. Daar hebben we bijvoorbeeld heel veel zonnepanelen voor nodig. Als we die allemaal willen hebben, dan zijn er wel slimme mensen nodig om zonnepanelen te maken en ze te monteren en onderhouden. Daarvoor is onderwijs nodig. Werkgevers maken daarom zich zorgen over de al jaren dalende Pisa-scores voor lezen en rekenen.  

Blijf leren en je ontwikkelen 

Omdat de wereld snel verandert, is het niet genoeg om alleen te leren als je jong bent. Er komen steeds nieuwe technologieën bij en banen veranderen daardoor. Als je je blijft ontwikkelen – ook als je ouder bent – dan kun je je aanpassen aan deze veranderingen. Het werk van een automonteur is nu bijvoorbeeld heel anders dan dertig jaar geleden. Voor bedrijven is het belangrijk dat werknemers handig zijn met nieuwe technologieën. Dat kan alleen als iedereen ook steeds nieuwe dingen kan. En het onderwijs ook mee verandert. Bedrijven en mbo-scholen werken samen in de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze organisatie zorgt ervoor dat het onderwijs goed aansluit op de praktijk. Ze zorgen ervoor dat de inhoud van het onderwijs helemaal van dit moment blijft. Leren doe je zeker niet alleen op school. Ook in de praktijk, op de werkvloer van een bedrijf bijvoorbeeld, leer je. Werkgevers zorgen daarvoor. Ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. En dat krijgen ze nu ook met de subsidie voor praktijkleren. Het is enorm belangrijk dat de overheid dit blijft ondersteunen, zeker als je er een formeel diploma mee kunt halen.  

Investeer in technisch onderwijs 

We hebben mensen nodig die technisch onderwijs hebben gehad. Bijvoorbeeld om al die huizen te bouwen, die we nodig hebben. Om zonnepanelen te monteren. Of om slimmere zonnepanelen te ontwikkelen. De komende jaren gaan we als samenleving veel veranderingen meemaken. Of dat nou is omdat we energie nodig hebben die goed is voor de natuur of om slimmer te werken. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we genoeg mensen hebben die technisch onderwijs hebben gevolgd. De overheid geeft daarom extra geld aan het technische vmbo (100 miljoen euro). Dit geld wordt gebruikt om vmbo- en mbo-scholen beter te laten samenwerken met bedrijven in een regio. Dat maakt het gemakkelijker voor vmbo-studenten om door te stromen naar het mbo en daarna een baan te vinden. In het Techniekpact werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om de kwaliteit van het bèta-technisch onderwijs te verbeteren en ervoor te zorgen dat meer studenten deze studies volgen. Werkgevers vinden dit een goed initiatief en willen dat dit doorgaat. 

Specialisatie in hoger onderwijs noodzakelijk 

Werkgevers vinden dat niet alle opleidingen in het hoger onderwijs hetzelfde moeten doen. De ene universiteit kan zich specialiseren in quantumcomputers en de andere universiteit richt zich vooral op medisch onderwijs richten. Universiteiten en hogescholen bepalen waar ze in uitblinken en welke concrete plannen ze hebben. Prestatieafspraken met het bedrijfsleven kunnen hierbij helpen.  

Maak overstap bedrijfsleven onderwijs eenvoudiger 
Er is een tekort aan leraren. Dat heeft verschillende oorzaken: er zijn niet genoeg nieuwe leraren die het onderwijs in willen; veel oudere leraren gaan met pensioen; en er is krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers vinden het belangrijk dat het mogelijk wordt voor medewerkers uit het bedrijfsleven om voor een deel van de tijd in het onderwijs te werken. Dat kan alleen als de wetten hierover worden versoepeld. En als er ook geld voor beschikbaar is. 

 
Lees meer
Meer informatie
17-04-2024
Weekbulletin
03-04-2024
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.