Gevaarlijke stoffen

Veilig ondernemen is in het belang van werknemers, omwonenden en het milieu. Daarom moeten bedrijven, die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen, zich in het belang van de zogeheten externe veiligheid aan speciale wetten houden. Een goede uitvoering van die wetten (de Seveso-richtlijn op Europees niveau en de BRZO-wetgeving in Nederland) is van groot belang om de veiligheid voor alle belanghebbenden en ondernemers te borgen.

Actieplan Veiligheid Voorop

Het naleven van de wet is belangrijk. Maar het gaat vooral ook om de cultuur binnen een bedrijf, hoe er met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan. Om die reden is VNO-NCW samen met brancheorganisaties VNPI, VNCI, VOTOB en VHCP een actieplan begonnen om de veiligheidscultuur te verbeteren. Uitvoering van het actieplan Veiligheid Voorop (www.veiligheidvoorop.nu) moet ertoe leiden dat de veiligheid binnen bedrijven verbetert.

 

Risicobedrijven

Ook belangrijk is dat de overheid het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) goed uitvoert. In de praktijk gaat het om technisch complexe bedrijven, waarbij veel werknemers zijn betrokken. Dat vraagt veel kennis en kunde van de overheid en een gerichte aanpak. De oprichting van de regionale uitvoeringsdiensten voor risicobedrijven (BRZO-RUD's) in 2013 is daarom een goede ontwikkeling geweest. Het is zaak om te blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit.

 

 

Zie ook onze speciale standpuntpagina m.b.t. PFAS

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.