Flexarbeid

Voortschrijdende digitalisering, toenemende concurrentie, branchevervaging en een veranderende vraag van de consument. Zomaar enkele kenmerken van de huidige samenleving, die onmiskenbaar ook hun impact op de arbeidsmarkt hebben. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang voor ondernemingen om hun continuïteit te waarborgen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de arbeidsmarkt zich aanpast of dient aan te passen, mede gelet op meer wisseling in werkaanbod. Daar hoort de inzet van tijdelijke krachten bij, werknemers met wisselende uren, en de inzet van zzp’ers.

Zelfstandigen zonder personeel

De snelle groei van het aantal zelfstandige professionals (zzp'ers) kan symbool staan voor de transitie die op de arbeidsmarkt gaande is. De meer ondernemende cultuur die deze ontwikkeling met zich meebrengt, moeten we koesteren. Ook 'gewone' flexibele arbeidscontracten zijn onmisbaar voor bedrijven. Hun aanpassingsvermogen groeit dankzij de mogelijkheid om flexibele contracten aan te bieden. Het voorkomt dat mensen in tijden van economische onzekerheid langdurig aan de kant komen te staan.

 

Werkende centraal

Pogingen om de arbeidsmarkt minder flexibel te maken, zijn een verkeerde benadering. Beter is het om na te denken over een stelsel waarin niet de werknemer, maar de werkende centraal staat. Dat impliceert een stelsel waarin regelingen voor werkenden optioneel beschikbaar zijn om risico's van arbeidsongeschiktheid, pensioen en ziektekosten af te dekken.

 
Lees meer