Financiering

Financiering is de smeerolie van de economie. Maar de groei van kredietverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren fors vertraagd. Voor een voorspoedig herstel van de economie is het belangrijk dat ondernemingen toegang hebben tot financiering en dat banken ruimte hebben om kredieten te verlenen aan het bedrijfsleven. Daarvoor is het van belang dat in regelgeving en toezicht die ruimte ook wordt gelaten.

Zowel grote als kleine ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering, zeker nu de economische groei doorzet. Banken spelen een belangrijke rol en zullen dat ook blijven spelen. Maar aanvullend op het bancaire aanbod worden ook steeds meer nieuwe aanbieders van financiering actief. Naast het vreemd vermogen (bancair krediet) wordt zo ook de toegang tot eigen vermogen (risicodragend vermogen) vergroot. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) stimuleert de ontwikkeling van (mkb-)fondsen in de markt.

Behalve fondsen zijn ook andere instrumenten zoals crowdfunding, kredietunies, leasing en factoring nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland stimuleren de ontwikkeling van dit aanbod voor ondernemingen. Ook is van belang dat de gelden uit het Junckerplan (EFSI) goed in Nederland terecht komen. Daarvoor is inmiddels een apart loket geopend (www.nleia.nl).

VNO-NCW, MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben de handen ineen geslagen om bedrijven te helpen. Op de website www.nationalefinancieringswijzer.nl (of via de smartphone-app) vinden bedrijven het volledige financieringsaanbod, inclusief regelingen van de overheid.

Daarmee worden ondernemers beter wegwijs gemaakt naar de meest geschikte financiering voor hun investeringsplannen. De Nationale Financieringswijzer is daarmee de opvolger van de Ondernemerskredietdesk.

Rob Wolthuis
secretaris
+31 70 3490 414
Informatieblad
01-07-2015
Infoblad: Groeifaciliteit
Voor ondernemers in het mkb kan het moeilijk zijn om aan geschikte financiering te komen. Vooral als het bedrijf een snelle groeier is of wanneer het om bedrijfsoverdracht gaat. Het verbreden van de financiële basis is voor het mkb belangrijk. Met de Groeifaciliteit vult de overheid deze lacune op de kapitaalmarkt op.