Europese verkiezingen

Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Bij deze Europese verkiezingen staat veel op het spel. De EU heeft immers veel bereikt, zeker ook voor ondernemers. De EU is voor hen niet alleen economisch van belang, maar ook vanwege de vrijheid en het open ondernemersvriendelijke maatschappijmodel dat zij ondersteunt. Maar er is ook nog veel te doen. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf stellen voor grote uitdagingen en vragen om geheel nieuw EU-beleid.

Veilig en onafhankelijk Europa

De EU moet sterk en onafhankelijk in de wereld staan. Dat betekent onder meer een goede bewaking van de buitengrenzen van de EU. Om de migratiestromen te beheersen, moet er echter Europees beleid komen op alle aspecten van het migratievraagstuk, waaronder een omvattend partnerschap EU-Afrika, met een investeringsfonds en een plan voor legale migratie. De EU moet daarnaast voor defensie minder afhankelijk worden van de VS en de NAVO. Het bedrijfsleven kan daaraan bijdragen.

 

Europees model voor innovatie en digitalisering

Nieuwe technologieën bieden grote kansen om de problemen van deze tijd aan te pakken, bijvoorbeeld bij de zorg, mobiliteit of energie. Het Europese model voor innovatie en digitalisering moet daarom veel strategischer ingericht worden. We willen noch het Chinese model dat door de staat beheerst wordt, noch het Amerikaanse model, waarbij enkele tech giants de hele keten controleren. Een Europees model voor innovatie en digitalisering moet uitgaan van de kracht van Europa: 500 miljoen consumenten, eigen normen voor privacy en veiligheid, eerlijke concurrentie en publiek-private samenwerking.

 

EU wereldleider in energietransitie

De EU moet snel zelfvoorzienend worden op energie. Er moet er een gemeenschappelijk Europees energievoorzieningsbeleid komen en één markt voor energie met Europese netwerken. De EU moet wereldleider worden in energietransitie en duurzaamheid en hernieuwbare energie.

 

Oog voor belangen van burger

Om het draagvlak voor de EU te vergroten moet de EU laten zien dat zij echte oplossingen biedt voor de grote uitdagingen, maar ook dat zij oog heeft voor de belangen van iedere burger. Verschillen binnen lidstaten moeten vooral door nationaal beleid worden geëgaliseerd. Maar Europese coördinatie van het beleid van de lidstaten en Europees sociaal beleid op onderdelen kunnen verschillen helpen verkleinen.

 

Campagne Europese verkiezingen

In de aanloop naar de Europese verkiezingen zijn ondernemers de campagne 'EU: waarde in de wereld' gestart. VNO-NCW en MKB-Nederland willen benadrukken dat zij geloven in het belang, de kracht en de toekomst van de EU. Want Europa hebben we nodig om grote vraagstukken op te lossen: van klimaat tot migratie en van veiligheid tot het bieden van tegenwicht aan de VS en China. Doe mee en deel onze banners, animaties, artikelen en andere content via onze EU-toolkit op social media, in nieuwsbrieven en websites. 

 

Alles over de EU in 7 themanieuwsbrieven

  1. De interne markt (handel tussen alle EU-lidstaten): levert iedere Nederlander een maandsalaris op. En Caroline Nagtegaal (VVD), Peter van Daalen (ChristenUnie).
  2. Het veiligheidsbeleid van de EU: migratie, defensie en cybersecurity én Malik Azmani (VVD).
  3. Alles over het sociaal beleid van de EU: Nexit? Nee. Sociale innovatie? Ja. En Agnes Jongerius (PvdA).
  4. Kom meer te weten over het economisch en monetair beleid: rommelhypotheken en de euro én Esther de Lange (CDA).
  5. Klimaat en milieu, en de rol van de EU: Klimaatbeleid is Europese zaak, zegt Tata Steel. En Bas Eickhout (GroenLinks) + Raoul Boucke (D66)
  6. De EU en internationale handel: 'Laat je niet inpakken door China!' En 3 toekomstvisies op de EU.
  7. Ook belangrijk: het Europees innovatie- en technologiebeleid: Oppassen voor China en de VS. Protectionisme is geen vies woord meer, zegt de SP. Met Sophie in 't Veld (D66) en Arnout Hoekstra (SP).

Ga stemmen! Alles waarom de EU belangrijk is voor ondernememers op een rijtje...

Lees meer
Meer informatie
23-05-2019
Meer informatie
21-05-2019
Blik op Europa
Brochure
03-05-2019
EU: Waarde in de wereld
We leven in de EU in de meest open, vrije en welvarende samenleving van de wereld. We mogen trots zijn op de EU, resultaat van een jarenlange, gezamenlijke krachtsinspanning van lidstaten, ondernemers en inwoners. Samen maken we de Europese manier van leven mogelijk en die is uniek.