Consumentenbeleid

Om de consument te beschermen zijn er allerhande regels. Daarbij gaat het om economische en juridische aspecten, maar ook om veiligheid, gezondheid en milieu. Bescherming van de consument is een groot goed, maar er moet ook oog zijn voor de gevolgen van consumentenbeleid voor ondernemers. Soms slaat de (Europese) regelzucht door. Daarom moeten bij alle regels die er worden bedacht de praktische haalbaarheid en de kosten voor ondernemers niet uit het oog verloren worden. Zelfregulering is bovendien vaak een effectief alternatief.

Reclame helpt vrije keuze

Een belangrijk deelonderwerp van consumentenbeleid is reclame. Reclame biedt informatie over producten of diensten, en helpt consumenten een vrije keuze te maken. Daar staat tegenover dat de overheid op een aantal terreinen reclame probeert te beperken of zelfs te verbieden. Denk aan reclame voor producten als alcohol en tabak, en reclame gericht op kinderen.

 

Code voor reclame gericht op kinderen

Sinds 2010 hebben levensmiddelenfabrikanten op basis van hun eigen code reclame gericht op kinderen jonger dan 13 jaar al verregaand beperkt. Velen van hen maken al lange tijd geen reclame meer gericht op kinderen, wat ook zichtbaar is in de reclamebestedingen voor deze doelgroep die met miljoenen zijn teruggelopen. De code wordt dan ook zeer goed nageleefd, waaruit blijkt dat zelfregulering werkt. De huidige regels vormen daarom een goede mix tussen zelfregulering enerzijds en anderzijds de keuzevrijheid voor consumenten. Nederland moet geen 'nanny state' worden waar de overheid op de stoel van de ouders zit. Dat kan een gevaarlijk precedent scheppen voor uitbreiding naar andere doelgroepen en producten.

 

Teveel betutteling is niet gewenst

Een ander voorbeeld is de discussie in Europa over zogeheten non-functional hot surfaces van keukenapparatuur zoals broodroosters en wafelmakers. Sinds 2013 gelden al regels voor de maximumtemperatuur voor de buitenkant van dit soort apparaten, maar voor de werkgroep van Europese markttoezichthouders is dit nog niet genoeg. Dat zou betekenen dat fabrikanten opnieuw hun producten moeten aanpassen. Dit soort betutteling is niet gewenst, een compleet risicoloze samenleving bestaat niet.

 
Lees meer