Buitenlandse handel en investeringen

Nederland is een echt handelsland. En gelukkig maar, want buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om die positie te behouden moet de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van wereldniveau blijven. Dat vraagt om een uitstekend systeem van export- en investeringsbevordering, benutting van de kracht van onze topsectoren en een actief ambassadenetwerk. Leden van het kabinet zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen.

Concurrerende export- en investeringsbevordering nodig

Nederland is één van de meest open economieën van de wereld en heeft een sterk geïnternationaliseerd bedrijfsleven. Nederland zal deze vooraanstaande positie in de internationale handel alleen kunnen behouden als het beleid constant gericht is op het verbeteren van de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. Omdat de concurrentie met andere landen, met name ook de grote opkomende markten als China en India, steeds heviger wordt, is het van vitaal belang dat Nederland een concurrerend systeem van export- en investeringsbevordering in stand houdt. Onze instrumenten moeten zich constant kunnen meten met de instrumenten in de meest concurrerende landen. Er moet een gelijk 'speelveld' voor Nederlandse ondernemingen zijn. Daarnaast moet Nederland binnen de EU een voorvechter zijn van verdere liberalisering van de internationale handel, zowel in het multilaterale kader van de WTO, als via bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals TTIP.

 

Handelsbeleid richten op topsectoren

Nederland moet zijn buitenlandse economische beleid gericht op de landen buiten de EU concentreren op de topsectoren. De groeikansen van en met de topsectoren kunnen beter worden benut. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ook de ministers op de andere departementen zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen. Daarnaast dient het exportfinancieringsinstrumentarium zodanig aangepast worden dat Nederland een first in class-instrumentarium krijgt. Dan kan het Nederlands bedrijfsleven de concurrentie aan met andere bedrijven uit concurrerende landen. Het is positief dat het Nederlandse ambassadenetwerk meer en meer ingezet wordt voor de economische kansen van het Nederlandse bedrijfsleven.

 
Lees meer
Meer informatie
Brochure
17-09-2020
Prinsjesdag - eerste reactie VNO‑NCW en MKB‑Nederland
Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag op Prinsjesdag 2020 door het kabinet bekend zijn gemaakt.