Btw

De toekomst van de btw speelt niet alleen in eigen land, maar ook in Europa. In Nederland mag de discussie over belastinghervorming niet leiden tot een lastenverschuiving in de vorm van een btw-verhoging. In Brussel maken we ons hard voor de totstandkoming van één btw-unie met één heffende instantie met een gelijke toepassing van btw-regels in de gehele EU. Ook moeten nieuwe btw-regels voor overheidslichamen concurrentievervalsing tegengaan. De bevoegdheid van EU-landen om naast het normale tarief ook verlaagde tarieven vast te stellen moet gehandhaafd blijven.

Eenvoud, lage administratieve lasten en rechtszekerheid. Aan deze voorwaarden moet de btw minimaal voldoen. Maar zo gemakkelijk is dat doel niet te bereiken. Regels over de btw moeten namelijk bij unanimiteit door de Europese Raad (= de ministers van Financiën van alle EU-landen) worden vastgesteld. Het Europese besluitvormingsproces kost doorgaans veel tijd. Toch worden er belangrijke stappen vooruit gezet. Zo zijn de regels voor zowel grensoverschrijdende diensten als (elektronisch) factureren vereenvoudigd. Verder zijn er nieuwe regels voor onder meer elektronische diensten ingevoerd. Op de onderhandelingstafel liggen onder meer voorstellen voor een uniforme btw-aangifte. Belangrijk is dat de Europese Commissie twee overleggroepen in het leven heeft geroepen. In die groepen met vertegenwoordigers uit vooral het bedrijfsleven praten wij mee over nieuwe regels en over uitvoeringsproblemen met bestaande regels.

Lees meer
Informatieblad
01-07-2015
Infoblad: Giftenaftrek voor bedrijven
Net als particulieren kunnen bedrijven giften doen, bijvoorbeeld aan goede doelen, culturele instellingen of sportorganisaties. Bedrijven kunnen deze giften ook aftrekken van de belasting. Voor bedrijven bestaan wel specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. In dit Infoblad meer hierover.