Brexit

De Brexit kan grote impact hebben voor Nederlandse ondernemers. Het VK is voor Nederland de tweede exportbestemming qua toegevoegde waarde. Zo exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het Britse koninkrijk. Daar zijn 200.000 banen mee gemoeid. Nederland heeft ook 177 miljard aan investeringen uitstaan in het VK. Dat alles vraagt om een zorgvuldig proces naar een nieuwe relatie tussen de EU en het VK en om aandacht voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Inzet: zo soepel mogelijke markttoegang 

De inzet voor de onderhandelingen tussen de EU en het VK over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet zijn dat negatieve gevolgen voor Nederlandse ondernemers geminimaliseerd worden. Er moet een zo soepel mogelijke markttoegang zijn voor handel en investeringen over en weer. En onderliggende marktdisciplines voor bijvoorbeeld belastingbeleid, staatssteun en mededinging moeten gelijk blijven in het VK en de EU zodat de concurrentie niet vervalst wordt. Ondernemers moeten een goede toegang houden tot de Britse markt tijdens het hele proces van uittreding. Goede overgangsregelingen zullen essentieel zijn.

 

Kans op invoertarieven en douaneformaliteiten

Hoewel de inzet voor de onderhandelingen zal zijn om een zo soepel mogelijk klimaat voor handel en investeringen tussen de EU en het VK te scheppen, moeten bedrijven er ook rekening mee houden dat zakendoen tussen de EU en het VK lastiger en onzekerder zal worden. Op welke onderdelen dat zal zijn, dat valt op dit moment nog niet te zeggen. Op dit moment lijkt de kans reëel dat er tussen de EU en het VK opnieuw invoertarieven en douaneformaliteiten zullen worden ingevoerd. Als de onderhandelingen niet goed lopen kan de situatie ontstaan dat er op het moment van de Brexit geen nieuwe regeling is overeengekomen tussen de EU en het VK.

 

Nederland moet aantrekkelijke vestigingsplaats zijn

Omgekeerd kan de Brexit er ook toe leiden dat meer bedrijven, uit het VK en uit de rest van de wereld, opnieuw zullen kijken waar zij zich het beste kunnen vestigen in de EU. Nederland moet daarvoor de meest aantrekkelijke optie zijn, om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar Nederland te trekken.

 

Taskforce Brexit ingesteld

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een speciale Taskforce Brexit ingesteld van leden die regelmatig bij elkaar komen met oog op de Nederlandse positie. Wilt u twee-wekelijks op de hoogte gehouden worden, meld u zich dan aan voor onze Brexit-nieuwsbrief en check de website www.hulpbijbrexit.nl. Ondernemers maken zich bijvoorbeeld zorgen of ze straks niet langer aan de grens staan met hun (verse) producten, vanwege extra douanecontroles.

 

Veel zorgen voor ondernemers

Andere zorgen zijn de lage koers van het Britse pond, de mogelijke hoge douaneheffingen die dreigen voor Nederlandse producten en de kans dat veel regels die nu gelijk zijn voor de Britse- en de EU-markt in de toekomst uiteen gaan lopen, bijvoorbeeld voor controle op plantenziekten of technische productvoorschriften.

 

Brexit-nieuwsbrief van Rijksoverheid, VNO-NCW en MKB-Nederland

 

 

 

Lees meer
Meer informatie
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.