Brexit

Het Verenigd Koninkrijk staat in de top vijf belangrijkste handelspartners voor Nederland en heeft in 2020 voor 26 miljard bijgedragen aan het Nederlandse BBP. Aanvullend werd in 2020 vanuit Nederland 57,3 miljard aan goederen en diensten naar het VK geëxporteerd en werd 45,1 miljard euro aan goederen en diensten geïmporteerd. Kortom, het VK is een belangrijke handelspartner voor Nederland en dat vraagt om een zorgvuldig proces naar een nieuwe relatie tussen de EU en het VK. Met de Brexit in januari 2020 is veel veranderd in de Brits-Europese verhoudingen. Alhoewel het VK in 2020 de EU heeft verlaten zullen in 2022 nog additionele veranderingen doorgevoerd worden aan de grens. In dat kader is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de situatie en de veranderingen bij im- en export.

Border Operating Model (BOM) 

In verband met de Brexit zijn er sinds 1 januari 2021 douaneformaliteiten van kracht tussen het VK en de EU. Sindsdien voert het VK stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in aan de hand van het Border Operating Model (BOM). Dit gebeurt in 3 fases waarbij de eerste fase reeds in werking is getreden en binnenkort, vanaf 1 januari 2022, de tweede wordt ingevoerd. Bij de 2de fase is uitstel van aangifte niet meer mogelijk en moeten onder andere aanvullende certificaten worden aangeleverd voor dierlijke producten (veterinair gezondheidscertificaat) en landbouw producten (fytosanitair certificaat) en moeten exporteurs gebruik maken van pre-lodgement of temporary storage om goederen te importeren vanuit de EU. In juli volgt de derde fase met de laatste aanvullingen. Kijk voor meer informatie op Get Ready for Brexit

De Goods Vehicle Movement Service (GVMS)

Vervoerders en handelaren die goederen naar het Verenigd Koninkrijk brengen vanuit de EU of andersom moeten vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van de goods vehicle movement service indien ze producten het VK inbrengen via havens die gebruik maken van het GVMS.  Er zijn verschillende verplichtingen voor handelaren, transporteurs en vervoerders. Deze kunnen gevonden worden op de website van de Britse overheid

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De Brexit brengt kosten met zich mee voor de verschillende Europese lidstaten en met name voor de lidstaten die nauwe (handels)banden hebben met het VK. Om de impact van de Brexit voor ondernemers te verminderen heeft de Europese Commissie de Brexit Adjustment Reserve in het leven geroepen waaruit ondernemers gecompenseerd kunnen worden voor de extra kosten die ze hebben moeten maken. Lidstaten moeten uiterlijk op 30 september 2023 een aanvraag bij de Commissie indienen voor een financiële bijdrage uit de reserve. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met het ministerie van EZK in gesprek over de vormgeving en de uitvoering van de BAR.

UKCA keurmerk

Het UKCA (UK Conformity Assessed) merk is een nieuw Brits keurmerk dat het CE-keurmerk vervangt voor goederen die op de Britse markt (Engeland, Wales en Schotland) worden gebracht. Het UKCA merk is sinds januari 2021 in werking getreden, maar het zal pas vanaf januari 2023 verplicht zijn. Zie voor meer informatie de toelichting van de Britse ambassade

 

 

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.