Artificial Intelligence (AI)

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet op en van AI (in Europees kader) kan Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. Dit vereist een collaboratieve keten aanpak, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. 

Strategisch Actieplan AI

Veel landen hebben al positie genomen door het lanceren van strategische- en investeringsplannen. Voor Nederland is ook een ambitieus strategisch actieplan nodig om te zorgen dat we niet verder achteropraken met AI en om de kansen die AI biedt te benutten.

 

De Rijksoverheid presenteert haar strategisch actieplan AI (SAPAI) na de zomer 2019. Daarnaast hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, en Ahold Delhaize een position paper geschreven, waarin acties en aanbevelingen staan voor een gezamenlijke AI aanpak. Een belangrijk speerpunt is het bouwen aan een Nederlandse AI Coalitie, waarvoor momenteel gewerkt wordt aan een implementatieplan. Beide plannen vullen elkaar aan.  

Nederlandse AI-coalitie

VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize en FME zijn de initiatiefnemers voor het oprichten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een publiek private samenwerking, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. Het doel van de coalitie is de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoede positie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI toepassingen in ons land.  

Deelnemen

Samenwerken in AI activiteiten levert meer resultaat op. We roepen daarom bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen en reeds bestaande AI samenwerkingsverbanden op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse AI Coalitie. 

De Coalitie werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaat op vijf thema’s:

  • human capital
  • innovatie & research
  • data delen
  • maatschappelijke acceptatie, kaders en inclusiviteit
  • startups en scale-ups

 

Deze thema’s zijn van gemeenschappelijk belang voor een succesvolle toepassing van AI in elk van de economisch en maatschappelijk relevante toepassingsgebieden, zoals Agri & Food, Gezondheid & Zorg, Energie & Duurzaamheid, Veiligheid, Smart Industry en Overheidsdienstverlening. De NL AIC ondersteunt actief de toepassing in deze gebieden.

 

Geïnteresseerd in deelname? Vul hiervoor het aanmeldformulier in, waarin u kunt aangeven hoe uw organisatie  een bijdrage kan leveren om collectief te profiteren.

 

Contact

Leden Taskforce
Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW (voorzitter)
Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie, Economische Zaken en Klimaat
Peter Zijlema, ceo IBM Nederland
Hans de Jong, president Philips Nederland
Peter Werkhoven, cso TNO
Inald Lagendijk, team Dutch digital delta
Rina Joosten, cco Seedlink
Jan-Ernst de Groot, clo Ahold Delhaize

 

Programmabureau AI

Kees van der Klauw, coalitiemanager
Thomas Grosfeld, VNO-NCW en MKB-Nederland
Feroz Amirkhan, VNO-NCW en MKB-Nederland
Erik Wijnen, Min. Economische Zaken en Klimaat
Daniel Frijters, ECP
Sander Ruiter, ECP 
Anita Lieverdink, TNO
Bram Havers, IBM
Stijn Bouwhuis, FME
Saskia Groenendijk, ECP

 

Contact

Andere vragen? Mail ons: info@aicoalitie.nl 

 

 

Partners 

 

 Philips AI

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Lees meer