Artificial Intelligence (AI)

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen én onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet op en van AI (in Europees kader) kan Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. Dit vereist een collaboratieve ketenaanpak, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. 

Strategisch Actieplan AI

Veel landen hebben al positie genomen door het lanceren van strategische- en investeringsplannen. Voor Nederland is ook een ambitieus strategisch actieplan nodig om te zorgen dat we niet verder achteropraken met AI en om de kansen die AI biedt te benutten.

 

De Rijksoverheid presenteert haar strategisch actieplan AI (SAPAI) in oktober 2019. Daarnaast hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, en Ahold Delhaize een position paper geschreven, waarin acties en aanbevelingen staan voor een gezamenlijke AI-aanpak. Een belangrijk speerpunt is het bouwen aan een Nederlandse AI-Coalitie, waarvoor momenteel gewerkt wordt aan een implementatieplan. Beide plannen vullen elkaar aan.

 

Nederlandse AI-coalitie

VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize en FME zijn de initiatiefnemers van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. Het doel van de coalitie is de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC is dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

 

Deelnemen

Samenwerken in AI-activiteiten levert meer resultaat op. We roepen daarom bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen en reeds bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van AI op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse AI-Coalitie.

De Coalitie werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaat op vijf thema’s:

  • human capital
  • innovatie & research
  • data delen
  • maatschappelijke acceptatie, kaders en inclusiviteit
  • startups en scale-ups

 

Deze thema’s zijn van gemeenschappelijk belang voor een succesvolle toepassing van AI in elk van de economisch en maatschappelijk relevante toepassingsgebieden, zoals Agri & Food, Gezondheid & Zorg, Energie & Duurzaamheid, Veiligheid, Smart Industry en Overheidsdienstverlening. De NL AIC ondersteunt actief de toepassing in deze gebieden.

 

 

 

Contact

Leden Taskforce
Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW (voorzitter)
Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZK
Peter Zijlema, ceo IBM Nederland
Hans de Jong, president Philips Nederland
Peter Werkhoven, cso TNO
Inald Lagendijk, team Dutch digital delta
Rina Joosten, cco Seedlink
Jan-Ernst de Groot, clo Ahold Delhaize

 

Programmabureau AI

Kees van der Klauw, coalitiemanager
Thomas Grosfeld, VNO-NCW en MKB-Nederland
Feroz Amirkhan, VNO-NCW en MKB-Nederland
Erik Wijnen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Daniel Frijters, ECP
Sander Ruiter, ECP
Anita Lieverdink, TNO
Bram Havers, IBM
Stijn Bouwhuis, FME
Saskia Groenendijk, ECP

 

Contact

Andere vragen? Mail ons: info@nlaic.com

 

Partners

ministerie van EZK Philips AI TNO IBM Seedlink dutch digital delta VNO-NCW MKB-Nederland FME ECP

 
Lees meer
Meer informatie
20-12-2023
Blik op Europa
11-10-2023
Weekbulletin
10-11-2022
Weekbulletin
Informatieblad
26-10-2022
Toezicht op AI: AI verdient sectoraal toezicht gecoördineerd door een NLAI Raad
De toepassing van AI is net als de computer, niet beperkt tot één specifiek domein. AI is een technologie die door de hele economie en samenleving voor allerlei doelen in allerlei domeinen gebruikt kan worden en daardoor een grote impact heeft (zowel qua kansen als qua risico’s).