Artificial Intelligence (AI)

Nederland moet voorloper zijn in de toepassing en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of kortweg AI). AI wordt vergeleken met eerdere industriële revoluties en zal door het sectordoorsnijdend karakter enorme impact hebben op onze economie. Daarom is het van groot belang dat we als land meegaan in deze razendsnelle ontwikkeling. Door de inzet op en de inzet van AI kunnen we tot creatieve en innovatieve oplossingen komen voor maatschappelijke uitdagingen in onder andere de gezondheidszorg, mobiliteit en duurzaamheid. Ook zal het grote invloed hebben op ons toekomstige verdienvermogen.

Nationaal actieplan

Vele landen hebben reeds positie genomen middels het lanceren van forse strategische- en investeringsplannen. Voor Nederland is ook een eigen ambitieus nationaal actieplan nodig om te zorgen dat we niet verder achteropraken met AI en om de kansen die AI biedt te benutten. Daarbij moeten we inzetten op de onderscheidende Nederlandse krachten. Zo moeten we onder meer bouwen aan AI-ecosystemen in sectoren waarin Nederland traditioneel sterk is. Slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid is hierin essentieel. Voor uitvoering van het plan zal tevens additionele investeringen van publieke en private partijen nodig zijn.

 

Aansluiten bij Europese agenda

Om mee te doen in de wereldwijde AI-race is het voor de nationale aanpak van belang aangesloten te zijn bij de Europese agenda. Als Europa hebben we de benodigde schaal en de slagkracht, waardoor we op Europees niveau de koers van de technologie kunnen bepalen. Zo kunnen we erop sturen dat het gebruik van AI verantwoord plaatsvindt en altijd ten gunste is van mens en maatschappij: human-centric.

 

Taskforce AI

In oktober 2018 is de Taskforce AI voor Nederland (kortweg: Taskforce AI) opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en VNO-NCW om de Nederlandse AI-positie kracht bij te zetten. Onder aanvoering van de Taskforce wordt met vele partijen gewerkt aan het nationaal AI actieplan voor Nederland die na de zomer 2019 wordt gelanceerd. De Taskforce AI streeft naar een ambitieuze aanpak, die recht doet aan de potentie van AI in het publieke, wetenschappelijke en private domein gericht op de kansen. Daarnaast moeten potentiele risico’s van meet af aan worden gemitigeerd. Daarom wordt ingezet op een integrale en inclusieve aanpak die ervoor moet zorgen dat iedereen profiteert van AI. Ten slotte wordt er gewerkt aan concrete maatregelen om de acties uit de strategie te laten landen en te implementeren. Hiervoor is door de Taskforce een position paper geschreven. 

 

Nederlandse AI-coalitie

Een belangrijk speerpunt daarvan is het bouwen aan een brede en overkoepelende Nederlandse AI-coalitie, die drager moet worden van de te lanceren strategie. Deze AI-coalitie heeft als doel om tot coördinatie en samenwerking te komen met de AI activiteiten in het huidige gefragmenteerde Nederlandse AI-speelveld, omdat gezamenlijke inspanningen meer resultaat hebben. We roepen daarom bedrijven, instellingen wetenschap, maatschappelijke partijen en reeds bestaande samenwerkingsverbanden op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse AI-coalitie. U kunt zich aanmelden en op de hoogte te blijven van onze bezigheden. De komende maanden zal meer informatie naar buiten komen over de acties en proposities.

 

Organisatie

Leden Taskforce
Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW (voorzitter)
Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie, Economische Zaken en Klimaat
Peter Zijlema, ceo IBM Nederland
Hans de Jong, president Philips Nederland
Peter Werkhoven, cso TNO
Inald Lagendijk, team Dutch digital delta
Rina Joosten, cco Seedlink
Jan-Ernst de Groot, clo Ahold Delhaize

 

Programmabureau AI

Kees van der Klauw, coalitiemanager
Thomas Grosfeld, VNO-NCW en MKB-Nederland
Feroz Amirkhan, VNO-NCW en MKB-Nederland
Erik Wijnen, Economische Zaken en Klimaat
Daniel Frijters, ECP
Sander Ruiter, ECP
Anita Lieverdink, TNO
Bram Havers, IBM
Stijn Bouwhuis, FME
Heera Dijk, ECP

 

Contact

Meedoen? Vul dit formulier in.

Andere vragen? Mail ons: info@aicoalitie.nl 

 

 

Partners 

 

 Philips AI

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Lees meer
Brochure
06-11-2018
AI voor Nederland : vergroten, versnellen en verbinden
Aanzet tot een nationale Artificial Intelligence-strategie. Het rapport is opgesteld door AINED (TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO, m.m.v. The Boston Consulting Group en DenkWerk)