Arbeidsmigratie

Nederland heeft door de eeuwen altijd intensief gehandeld met andere landen en is een internationaal werkende economie. Maar om het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven te verzilveren, is een goed werkende arbeidsmarkt nodig waarbij altijd de juiste persoon op de juiste plek zit. Daarvoor hebben wij ook arbeidsmigranten nodig. Daarom is het noodzakelijk de Europese arbeidsmarkt te benutten en selectieve immigratie van buiten de EU te bevorderen: een ruimhartig kennismigrantenbeleid (geen kansarmen, wel kansrijken).

 

Kenniswerkers

Voor de kennisintensieve industrie is het essentieel om bij onvoldoende uitstroom naar de arbeidsmarkt vanuit techniekopleidingen, ook kennis uit het buitenland te kunnen aantrekken. Dat levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.

 

Aantrekkelijk

Door de vergrijzing en tekorten aan goed inzetbaar personeel voor bepaalde functies, zijn er arbeidsmigranten nodig. Het is dan ook noodzakelijk dat Nederland een aantrekkelijk land is voor arbeidsmigranten om te werken. Wij moeten ons met ons arbeidsmigratiebeleid niet uit de markt prijzen, ook ten opzichte van andere EU-landen.

Lees meer
Brochure
24-02-2015
European Outlook - Europe: For better business opportunities
Every year VNO-NCW and MKB-Nederland present their view on relevant European issues. This brochure presents a short summary with our comments on what is on the agenda for 2015.