Safety Delta Nederland: samenwerken aan veiligheid en innovatie

13-05-2021

De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. In Safety Delta Nederland (SDN) werken bedrijfsleven, overheid en wetenschap samen om dit te bereiken. Het programmabureau van SDN valt onder de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! van VNO-NCW en MKB-Nederland. Programmaleider Arjan van Dijk vertelt.

 

Op welke bedrijven richt SDN zich?

‘Op de circa 400 Nederlandse bedrijven die onder de Brzo-regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot bedrijven waar bepaalde gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen.

Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard euro is de (petro)chemische industrie van groot belang voor Nederland. In deze sector wordt veel en vaak met gevaarlijke stoffen gewerkt. Aandacht voor veiligheid is dus essentieel, zeker in ons land, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren.

Sinds eind 2016 werken overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap al structureel samen in het programma ‘Duurzame veiligheid 2030’, dat eindigde op 31 december 2020. Dit programma heeft tot mooie resultaten geleid – en nu is het tijd voor de verdere implementatie daarvan.’

 

Noem eens een aantal van die resultaten.

‘Veiligheid kan je alleen verbeteren in een open bedrijfscultuur, waarin medewerkers het durven aankaarten als er iets mis is. Onder de noemer ‘Just Culture’ zijn pilots gedaan in vier kleinere chemische bedrijven. Iets anders is de zorg van toezichthouders over verouderende installaties. Deze maand brengen we een handreiking uit waarin we bedrijven leren hoe zij de juiste afweging kunnen maken tussen veiligheid, risico’s en kosten. Weer een ander onderwerp is leiderschap: hoe leid je een (petro)chemisch bedrijf, hoe ga je om met inspectiediensten van de overheid en met het publiek? Of denk aan risicocommunicatie. In de nabije omgeving van een (petro)chemisch bedrijf zijn omwonenden gauw bezorgd. Hoe communiceer en luister je goed?’

 

Hoe gaan jullie te werk?

‘In het SDN-kenniscentrum kunnen alle belanghebbenden kennis over veiligheid halen en brengen. Veiligheidskennis is niet-competitief; concurrenten kunnen en willen op dat vlak van elkaar leren. Verder starten we samen met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten innovatie- en onderzoekstrajecten. Bijvoorbeeld rond toepassing van kunstmatige intelligentie, corrosie- en lekdetectie en menselijk handelen. Het is de bedoeling dat Nederland een topregio wordt als het gaat om de ontwikkeling, toepassing en export van innovatieve veiligheidsconcepten.’

 

Zijn er harde doelstellingen?

‘Ja zeker. In Nederland ligt het aantal ‘major accidents’ dat moet worden gemeld bij de EU, tussen de nul en de drie per jaar. Onze ambitie is om dat terug te brengen naar nul elk jaar. Dat doen we door van kleinere incidenten – jaarlijks worden er daarvan zo’n tweeduizend gemeld bij de Inspectie voor de Leefomgeving – te leren en de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven  continu te verbeteren. Zodat Nederland zich met recht een safety delta kan noemen.’