PUM: ondernemers helpen ondernemers

02-06-2021

PUM zorgt dat Nederlandse vaklieden en ondernemers hun kennis en ervaring aanbieden in ontwikkelingslanden. In bijna 43 jaar ondersteunde de organisatie al 47.000 ondernemers op alle continenten. Directeur Andy Wehkamp vertelt.

 

Wanneer zijn jullie opgericht?

‘Dat was in 1978, onder de naam Programma Uitzending Managers. Het initiatief lag bij het toenmalige NCW, ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Solidariteit was een beweegreden, maar zeker ook het besef dat ondernemerschap een manier is om het heft in eigen hand te nemen. PUM ondersteunt ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten, met als doel het realiseren van inclusieve, duurzame economische groei. Onze adviseurs zijn vrijwilligers. Vaak zijn het (bijna) gepensioneerde ondernemers, maar de laatste jaren melden ook steeds meer jongere ondernemers zich aan. Zij delen hun kennis en vaardigheden met jaarlijks 1.600 mkb-ondernemers in 40 sectoren, in 34 landen wereldwijd. Daarbij werken we structureel samen met Nederlandse en lokale bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en educatieve instellingen.’

 

Hoe ziet die ondersteuning eruit?

‘PUM is actief in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië, met name in de voedselsector, het toerisme en de gezondheidszorg, maar ook in de industrie en handel, energie en watersector. We hebben 180 vertegenwoordigers in de landen waar we opereren. Zij zijn de ogen en oren in het veld en doen namens de ondernemers een aanvraag voor specifieke ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van marktonderzoek, boekhouding, toekomststrategie, bedrijfswebsite, organisatie van de werkplaats, enzovoort. Onze mensen bieden inhoudelijke vakkennis én algemene ondernemersvaardigheden. Hun oplossingen zijn vooral praktisch, want daar hebben de buitenlandse ondernemers het meeste aan.’

 

Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden?

‘Nee, helemaal niet. Mensen vinden het mooi om op deze manier hun ervaring in te zetten. Momenteel staan bij PUM ongeveer 1.600 experts ingeschreven, die ieder één bedrijf begeleiden. Denk aan bakkers, ict’ers, imkers, supermarktmanagers en machinebouwers. Voorwaarden zijn dat zij minimaal vijf jaar werkervaring hebben, goed Engels spreken en affiniteit hebben met ontwikkelingslanden en intercultureel samenwerken. Het is weleens lastig om superspecialisten in huis te halen, zoals bijvoorbeeld smeden of specialisten in tropische landbouw. Ook streven we ernaar meer vrouwelijke experts aan te trekken.

Vóór Covid vond de ondersteuning ter plekke plaats. De missies duurden twee weken. Omdat reizen momenteel onmogelijk is, coachen onze vrijwilligers de ondernemers op afstand, via Teams, Zoom of WhatsApp. Hierin zijn we succesvoller dan we aanvankelijk dachten, iedereen is zo inventief.’

 

Werken jullie samen met VNO-NCW en MKB-Nederland?

‘Ons bureau, met 50 betaalde medewerkers en ruim 90 vrijwilligers, is gevestigd in de Malietoren. De voorzitter van VNO-NCW is voorzitter van onze raad van toezicht en de voorzitter van MKB-Nederland is lid. Samen met VNO-NCW en andere partnerorganisaties hebben we in 2019 een Afrika Strategie ontwikkeld. Je kunt dus wel spreken over een hechte samenwerking.’