Publicaties

Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen reclamevergunning
Reclame-uitingen horen bij een onderneming. Je wilt je bedrijf aanprijzen en klanten naar binnen trekken.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen vergunning voor voorwerpen op of aan de openbare weg
Wie korte tijd een steiger of een bouwcontainer op de openbare weg wil plaatsen moet hiervoor in veel gemeenten een vergunning aanvragen.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Participatiewet en baanafspraak
De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de huidige regelingen voor bijstand, sociale werkvoorziening en jonggehandicapten samen.
Brochure
24-02-2015
European Outlook - Europe: For better business opportunities
Every year VNO-NCW and MKB-Nederland present their view on relevant European issues. This brochure presents a short summary with our comments on what is on the agenda for 2015.
Boekje
09-02-2015
Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb
In deze brochure doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten.
Informatieblad
02-02-2015
Infoblad: Anti-corruptie
Nederlandse ondernemers worden door buitenlandse collega’s als integer beschouwd, blijkt uit onderzoek.
Informatieblad
01-02-2015
Infoblad: Inclusieve arbeidsmarkt
Werkgeversorganisaties spannen zich op vele manieren in om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden (inclusief).
Informatieblad
01-02-2015
Infoblad: Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf
Mkb-ondernemers hebben elke dag te maken met keuzes en veranderingen die van invloed zijn op hun onderneming. Ze zijn bezig om hun bedrijf te laten groeien, om wendbaar te zijn en te kunnen inspelen op de markt.
Brochure
22-01-2015
Forum Special internationaal ondernemen
Internationale markten zijn doorslaggevend voor onze welvaart. Deze special van Forum zet de schijnwerper op het belang van het buitenland, een sterk buitenlands economisch beleid en het werk van onze posten.
Boekje
03-11-2014
Business Guide Duitsland
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland én vormt een ondernemersparadijs. De Business guide Duitsland laat zien hoe je daar gebruik van maakt als ondernemer uit het mkb.