Publicaties

Informatieblad
01-02-2015
Infoblad: Inclusieve arbeidsmarkt
Werkgeversorganisaties spannen zich op vele manieren in om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden (inclusief).
Informatieblad
01-02-2015
Infoblad: Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf
Mkb-ondernemers hebben elke dag te maken met keuzes en veranderingen die van invloed zijn op hun onderneming. Ze zijn bezig om hun bedrijf te laten groeien, om wendbaar te zijn en te kunnen inspelen op de markt.
Brochure
22-01-2015
Forum Special internationaal ondernemen
Internationale markten zijn doorslaggevend voor onze welvaart. Deze special van Forum zet de schijnwerper op het belang van het buitenland, een sterk buitenlands economisch beleid en het werk van onze posten.
Informatieblad
02-01-2015
Infoblad: Service Level Agreement
Bij het instellen van een ondernemersfonds adviseert MKB-Nederland om altijd een Service Level Agreement (dienstenniveau-, dienstverlenings-, serviceniveauovereenkomst) af te spreken met de gemeente.
Informatieblad
02-01-2015
Infoblad: Afschaffen vergunning gevelreiniging
Het reinigen van gevels is specialistisch werk voor gespecialiseerde bedrijven. Gevels zijn gemaakt van verschillende materialen en moeten met verschillende technieken worden schoongemaakt.
Brochure
02-01-2015
Praktijkinfo: Ondernemersfondsen
Het is voor ondernemers en overheden van belang om de economische vitaliteit van winkelgebieden en bedrijventerreinen te behouden, ontwikkelen en versterken.
Informatieblad
02-01-2015
Infoblad: Reclamebelasting
Gemeenten mogen op grond van de gemeentewet reclamebelasting heffen over openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit geldt ook als de aankondiging zich op eigen terrein bevindt.
Informatieblad
01-12-2014
Infoblad: Regionale Werkbedrijven
In 35 arbeidsmarktregio’s komt er in 2015 een Werkbedrijf, een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden om invulling te geven aan het banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking.
Boekje
03-11-2014
Business Guide Duitsland
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland én vormt een ondernemersparadijs. De Business guide Duitsland laat zien hoe je daar gebruik van maakt als ondernemer uit het mkb.
Boekje
03-11-2014
Business guide Polen
Ondernemen in Polen is niet gek als je op zoek bent naar een grote nieuwe afzetmarkt, goed opgeleid personeel en lage productiekosten. Lees de business guide Polen vol tips, adviezen en interviews.