Publicaties

Informatieblad
01-07-2015
Handreiking: Aan de slag met buitenlandse arbeidskrachten
Ons land kent duidelijke regels voor eerlijk en veilig werken. Ze ‘regelen’ de voorwaarden en omstandigheden waaronder iemand voor u mag werken.
Informatieblad
01-07-2015
Handreiking: Aanbod werkzoekenden
Vacatures staan vaak (te) lang open. Geschikte kandidaten zijn moeilijk te vinden. De juiste opleiding ontbreekt of ze hebben te weinig gerichte werkervaring.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Innovatiebox
Ondernemers die willen innoveren kunnen gebruik maken van de Innovatiebox, een fiscale stimuleringsmaatregel voor innovaties.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Werkloosheidswet
De aanpassingen van de werkloosheidsregelingen, waaronder verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) moeten ertoe leiden dat het stelsel activerender wordt.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ondernemend Groen
Iedere ondernemer heeft zo zijn eigen afweging of motivatie om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ontslagrecht
Door de stroomlijning van de regels rond ontslag ontstaat een eenduidig ontslagrecht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: BMKB: Borgstelling (krediet) voor het mkb
De Borgstelling voor het Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is een regeling die de kredietverlening aan het mkb stimuleert.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemers te stimuleren.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Finance for International Business
Mkb-ondernemers die willen investeren in het buitenland, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Finance for International Business (FIB).