Publicaties

Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemers te stimuleren.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Finance for International Business
Mkb-ondernemers die willen investeren in het buitenland, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Finance for International Business (FIB).
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Regio en Topsectoren (MIT-regeling)
Wilt u als mkb-bedrijf aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren? Of wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) innovatie stimuleren?
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Flexwerkers
De aanpassingen in de flexwetgeving hebben tot doel het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexcontracten te verminderen.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Research & Development Aftrek
De RDA-regeling (Research & Development Aftrek) heeft als doel om innovatie en R&D bij bedrijven te stimuleren. De regeling zorgt voor een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Innovatiebox
Ondernemers die willen innoveren kunnen gebruik maken van de Innovatiebox, een fiscale stimuleringsmaatregel voor innovaties.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Werkloosheidswet
De aanpassingen van de werkloosheidsregelingen, waaronder verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) moeten ertoe leiden dat het stelsel activerender wordt.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ondernemend Groen
Iedere ondernemer heeft zo zijn eigen afweging of motivatie om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.
Informatieblad
01-04-2015
Infoblad: Kredietunies
Voor ondernemingen is toegang tot krediet en kapitaal van groot belang om te kunnen blijven ondernemen, groeien, investeren.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Participatiewet en baanafspraak
De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de huidige regelingen voor bijstand, sociale werkvoorziening en jonggehandicapten samen.