Publicaties

Brochure
17-09-2020
Prinsjesdag - eerste reactie VNO‑NCW en MKB‑Nederland
Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag op Prinsjesdag 2020 door het kabinet bekend zijn gemaakt.
Brochure
20-07-2020
Vitale mensen, slimme zorg
Gezamenlijke visie namens de gezondheidszorg en het bedrijfsleven als inbreng voor de contourennota. In deze visie beschrijven we wat we samen in gang zetten om de gezondheid van Nederlanders te vergroten en hoe we onze prachtige zorg met toegewijde zorgprofessionals nog slimmer, beter én vooral toekomstbestendig kunnen maken nu we enkele harde lessen hebben geleerd de afgelopen periode.
Informatieblad
Infoblad
08-05-2020
Infoblad Protocollen 1,5 meter-economie
In dit infoblad geven MKB-Nederland en VNO-NCW informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd.
Handreiking
corona | handreiking now
15-04-2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
De coronacrisis leidde tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere Regeling Werktijdverkorting. Hierop was deze niet berekend. Daarom is besloten die regeling per 17 maart te beëindigen en nieuwe regelgeving tot stand te brengen.
Handreiking
09-04-2020
Omgaan met het coronavirus: handreiking voor werkgevers
Hoe houd je het veilig en gezond op de werkvloer als het gaat om het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking voor werkgevers. Met onder meer vragen en antwoorden over het virus, een checklist voor risicobeheersing, preventieve maatregelen, het maken van een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie. [update 9 april]
Informatieblad
19-03-2020
Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers
Compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen?
Informatieblad
19-03-2020
Pointers for entrepreneurs affected by coronavirus
Summary of pointers for entrepreneurs affected. What to do if you have less work for your staff, no income as a self-employed person for the time being, or, for instance, you are not able to pay your taxes on time?
Brochure
01-03-2020
Stikstof. Weg uit de impasse
In deze publicatie biedt VNO-NCW Brabant Zeeland achtergrondinformatie, oplossingen en aanbevelingen om de stikstofcrisis te beteugelen. Doel is een gezonde balans tussen natuur en economie, zonder het land op slot te gooien.
Informatieblad
Infoblad
28-02-2020
Infoblad: Compensatie transitievergoeding voor werkgevers
Werkgevers krijgen het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.
Brochure
04-02-2020
Arbeidsvoorwaardennota 2020: Waardevol werkgeven
Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke ka