Eerder stoppen met werk

08-11-2021
Op 14 december (oorspronkelijk 7 december) organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN van 15.00 tot 16.30 uur een webinar over de huidige stand van zaken met betrekking tot sectoranalyses, cao-afspraken, activiteitenplannen en RVU-regelingen. Zo zal er in dit webinar onder andere gesproken worden over de afspraken van branches en bedrijven in RVU-regelingen, wat de eerste activiteitenplannen hebben opgeleverd en de vele leerpunten en adviezen. Ook wordt de definitie van 'zwaar werk' toegelicht en gekoppeld aan cao-afspraken.
Via de button hieronder krijgt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

 

Aanmelden kan via deze link

 

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Per 1 januari 2021 is de tijdelijke vrijstelling van de eindheffing van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in werking getreden als onderdeel van het pensioenakkoord. Dit houdt in dat werkgevers en werknemers afspraken met elkaar kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat (de zogenoemde RVU-boete). Deze vrijstelling is onder meer bedoeld voor medewerkers met zwaar werk die niet gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen.
In diverse sectoren en ondernemingen vinden momenteel gesprekken plaats over de vormgeving van regelingen voor zwaar werk.

 

Lees hier alles over de RVU


Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Een van die afspraken betreft de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden: MDIEU. Deze subsidieregeling omvat het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. De MDIEU loopt van 2021 tot en met 2025 en voor deze regeling is in totaal € 964 miljoen beschikbaar.

 

Lees hier alles over de MDIEU