NLinBusiness maakt ondernemen in het buitenland makkelijker

06-05-2021

Een soort Booking.com waar vraag en aanbod samenkomen over ondernemen in het buitenland. Zo omschrijft algemeen directeur Edo Offerhaus NLinBusiness. De initiatiefnemers – VNO-NCW en MKB-Nederland, FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie – introduceerden NLinBusiness in 2017 dan ook niet als nieuwe dienst, maar als platform om het bestaande aanbod te bundelen en overzichtelijk aan te bieden aan ondernemers.  

 

Overzicht voor handelsbevordering

Voorheen stuitten ondernemers met behoefte aan operationele ondersteuning bij het realiseren van hun internationale ambities op een veelheid van loketten met deelantwoorden. NLinBusiness biedt mkb-ondernemers een totaaloverzicht van evenementen en kansen. Het wordt ook duidelijk waar ze ondersteuning kunnen krijgen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van export, inkoop of het opzetten van een vestiging in het buitenland. Vanuit het platform kunnen ze voor meer informatie direct contact opnemen met de deelnemende partijen: branches, federaties, overheidsinstanties, commerciële partijen of kennisinstituten.

 

Achterban beter bedienen

Vanaf 2017 is gewerkt aan het digitale platform, dat in 2020 vanwege COVID versneld is uitgebouwd.  Hier brengt NLinBusiness informatie, kansen, contacten, dienstverleners, trainingen, marktrapporten en events bij elkaar. NLinBusiness biedt die infrastructuur ook aan brancheverenigingen en federaties. Steeds meer ondernemersnetwerken en branches maken daar al gebruik van, waaronder VNO-NCW Midden en MKB-Regio Zwolle.  

‘Er zijn zoveel markten en zoveel ondernemerskansen: van München of Warschau tot Ho Chi Minh-Stad in Vietnam. Dat kunnen kleine organisaties nooit zelf allemaal bijhouden. Door hun online omgeving te integreren met het platform van NLinBusiness kunnen ze hun achterban beter bedienen.’ Offerhaus geeft het voorbeeld van VNO-NCW Midden dat via NLinBusiness in één klap een nieuwe vorm van dienstverlening heeft kunnen aanbieden. ‘Daar maken leden die zakendoen over de hele wereld graag gebruik van.’

 

Kansen door afbouw handelsbeperkingen

Tijdens de COVID-crisis is de internationale handel verrassend goed doorgegaan, zegt Offerhaus. Omdat er weinig kansen waren om zelf te reizen, hebben ondernemers zich met name gericht op het in stand houden van hun bestaande netwerken. ‘Die bleken in de crisis veerkrachtig te zijn en dat geeft vertrouwen. Wij verwachten dat ondernemers snel weer gaan kijken naar marktkansen in het buitenland, nu de handelsbeperkingen hopelijk snel worden afgebouwd.’

Een gedegen voorbereiding is daarbij belangrijker dan ooit. ‘We krijgen nu al veel operationele en logistieke vragen: Hoe zit het met grenscontroles voor mijn producten binnen en buiten de EU? Kan ik naar Frankrijk reizen? Branches kunnen dergelijke vragen naar ons doorzetten, zodat we de leden samen professionele dienstverlening kunnen bieden. Ik roep alle brancheverenigingen voor wie internationalisering relevant is, daarom op om zich aan te sluiten bij ons platform voor internationaal ondernemen. Juist nu.’

Meer weten? Neem contact op met Edo Offerhaus.