‘Zet digitalisering zorg door in nieuwe kabinetsperiode’ 

02-02-2021

In de volgende kabinetsperiode kunnen grote stappen worden gezet met de digitalisering van de zorg. Daarmee wordt de zorgvraag beperkt en stijgen de kosten van de zorg minder hard. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het kabinet. 

 

Thuisbezorging medicijnen

Een groot deel van de gezondheidsvragen kan bijvoorbeeld met een ‘medische Siri’ online worden afgedaan zonder tussenkomst van een arts. Thuisbezorging van medicijnen kan tot de landelijke praktijk worden gemaakt. En als gevolg van de coronacrisis heeft beeldbellen al een grote vlucht genomen. Dat kan verder worden uitgebouwd, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Bredere belang van zorg voor economie 

Er wordt in de discussienota te weinig stilgestaan bij het belang van goede zorg voor het goed functioneren van de samenleving, arbeidsmarkt en economie, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. De zorg moet er primair op zijn gericht om mensen zoveel mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving en productief te zijn.  Demografische ontwikkelingen als de vergrijzing zorgen ervoor dat de beroepsbevolking afneemt. Dit heeft consequenties voor de economische groei (die nodig is om de zorg te kunnen betalen) en voor de participatie van mensen in de zorg (ook mantelzorg).

  

Opleidingen aanpassen

De zorg is zeer arbeidsintensief is. Dat kan veranderen door digitalisering. Die zal ertoe leiden dat de hoofdtaken van een nachtverpleegkundige, apotheker, huisarts of specialist ingrijpend veranderen. Het is volgens de ondernemingsorganisaties belangrijk dat zorgprofessionals in hun opleidingen daar beter op worden voorbereid. 

  

Korting op zorgpremie behouden 

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken zich in hun reactie uit tegen het voornemen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de korting van maximaal 5 procent op de zorgpremie af te schaffen. Deze korting maakt deel uit van de afspraken die branches en bedrijven met hun zorgverzekeraar maken. Afschaffing zal het vitaliteitsbeleid van bedrijven onder druk zetten, en ertoe leiden dat het ziekteverzuim van werknemers toeneemt, aldus de ondernemingsorganisaties.