VNO-NCW wijst voorstel voor Europese winstbelasting van de hand

26-10-2016

Een slecht plan; slecht voor de EU en slecht voor Nederland. Dat zegt VNO-NCW over het voorstel van EU-commissaris Pierre Moscovici voor een Europese belastinggrondslag voor de winstbelasting voor bedrijven met een omzet hoger dan 750 miljoen euro. Het voorstel van de Europese Commissie houdt volgens de ondernemingsorganisatie in dat de lidstaten de bevoegdheid om over hun eigen winstbelasting te beslissen voor altijd overdragen aan de EU. Nederland heeft dan alleen nog iets te zeggen over de hoogte van het tarief. 'Nederland moet de vrijheid blijven houden om ons belastingstelsel in te richten op een manier die past bij onze kleine en zeer open economie zonder in het keurslijf van de grote Europese economieën te worden gedwongen.'

Bevroren stelsel
VNO-NCW waarschuwt voor de gevolgen hiervan: 'Landen buiten de EU zoals de VS, het VK na een Brexit, Zwitserland, Singapore of China kunnen hun belastingstelsel verder moderniseren, terwijl we in de EU gevangen zullen zitten in een bevroren stelsel. Toekomstige aanpassingen vereisen namelijk unanieme instemming van alle lidstaten.'

Cruciale bevoegdheid
'Internationale belastingconcurrentie vereist dat snelle aanpassingen te allen tijde mogelijk zijn. Het is daarom onverantwoord om onder deze omstandigheden deze cruciale nationale bevoegdheid over te dragen aan de EU. Nederland moet soeverein blijven in het bepalen van onze welvaart en de bevoegdheid over de eigen winstbelasting niet uit handen geven', aldus VNO-NCW.

Minder investeringen en hoofdkantoren
De voorstellen van de Europese Commissie leiden volgens de ondernemingsorganisatie tot minder investeringen, werkgelegenheid en groei. De Common Corporate Tax Base (CCTB) maakt dat investeringen meer buiten de EU zullen plaatsvinden en de EU minder aantrekkelijk wordt voor hoofdkantoren. De potentiële voordelen van lagere administratieve lasten van één uniforme belastinggrondslag in de EU wegen niet op tegen de nadelen die de vormgeving van de voorstellen met zich brengt.

OESO
Het argument dat het plan voor een Europese winstbelasting noodzakelijk is om belastingontwijking tegen te gaan, snijdt geen hout, aldus VNO-NCW. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vorig jaar al de internationale fiscale standaard gezet om dit aan te pakken. Een richtlijn om dit om te zetten in nationale wetgeving in alle lidstaten is dit jaar onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU aangenomen. Hier weer een extra kop bovenop zetten, is slecht voor de Europese concurrentiepositie.