VNO-NCW: ‘Meer vrouwen in top bedrijfsleven, maar toename te traag’

29-01-2021

‘Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.’ Die conclusie valt te trekken uit de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring.

 

Quotum topvrouwen nodig

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen onderstrepen de nieuwe cijfers van de Commissie opnieuw waarom een nieuwe aanpak met een vrouwenquotum voor de RvC van beursgenoteerde bedrijven van 30% nodig was. ‘In andere landen heeft dit goed gewerkt en ik ben blij dat het kabinet het advies van de SER om dit te doen heeft overgenomen.’

 

Kweekvijver vrouwelijk talent vergroten

Naast een wetsvoorstel voor een topvrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven dat nu in de Tweede kamer ligt moet de groep van 5.000 vennootschappen in de toekomst ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter van het bedrijf. ‘Door daarbij ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten we structureel de kweekvijver voor vrouwelijk talent en kan er uiteindelijk een echte versnelling in gang worden gezet’, aldus Thijssen. ‘Diversiteit loont, wijzen studies uit, dus dit is direct in het belang van de onderneming en van onze economie.’

 

'Silver bullet' bestaat niet

Volgens de VNO-NCW-voorzitter is er overigens niet één 'silver bullet' als het gaat om een meer diverse bestuurskamer. Juist maatregelen als een beter toegankelijke kinderopvang en cultuurveranderingen, zoals het doorbreken van de deeltijdcultuur, zijn nodig om echte veranderingen te bereiken qua diversiteit.

 

Duidelijke lichtpunten

Ondanks de matige groei van het aantal topvrouwen zijn er ook een aantal duidelijke lichtpunten in het rapport volgens Thijssen. Zo zet bijna de voltallige top 200 van grote vennootschappen inmiddels bewust beleid in om de zetels in besturen en raden van commissarissen evenwichtig te verdelen en heeft ongeveer 30% inmiddels een evenwichtige Raad van Bestuur, waar dat niet zo lang geleden nog maar 5,9% was.