VNO-NCW en FNV roepen gezamenlijk op tot nationaal herstelplan

15-04-2021

Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Tuur Elzinga (voorzitter FNV) roepen in een open brief het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om samen met hen voor 1 juni te komen tot een nationaal herstelplan voor de komende jaren. ‘Alleen zo leggen we in afwachting van een nieuw kabinet, en gegeven de onzekere economische situatie, de basis voor echt herstel en doen we recht aan het breed gedeelde gevoel om met spoed te doen wat nu nodig is voor het land’, aldus Thijssen en Elzinga.

 

Veel onzekerheid

In de brief beschrijven ze de grote onzekerheid die er is in de economie bij werkenden, zelfstandigen en werkgevers. Ze wijzen op de onzekere internationale situatie, de scheefgroei op de arbeidsmarkt en de sociale drama’s die zich inmiddels voltrekken bij veel ondernemers. ‘Veel economisch en menselijk leed blijft nog verborgen.’

 

47 miljard minder aan bedrijfsinvesteringen

‘Door alle ontwikkelingen zal in de periode tot en met 2025 in Nederland maar liefst € 47 miljard minder worden geïnvesteerd door bedrijven dan zonder corona het geval zou zijn geweest’, zo schrijven ze. ‘Nederland moet rekening houden met nog een aantal jaar onzeker economisch weer en risico op oplopende werkloosheid’.

 

Geen lasten verhogingen voor burgers en bedrijven

Ingrediënten van zo’n nationaal herstelplan zijn volgens Thijssen en Elzinga onder meer geen lastenverzwaringen de komende jaren, hulp bij het stutten van het eigen vermogen van ondernemers, belastingschulden uitsmeren over tien jaar en jongeren naar tekortsectoren leiden op de arbeidsmarkt. Verder moet volgens de voorzitters het huidige steunpakket dat 1 juli afloopt worden doorgetrokken tot eind van het jaar.