Uitspraak Europees Hof over UBO-register opsteker voor de privacy

24-11-2022

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft gisteren bepaald dat het UBO-register niet langer vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Doel van het register is een betere bestrijding van terrorisme en witwassen. ‘Doelen die ook prima te bereiken zijn zonder de hele wereld, inclusief criminelen, toegang te geven tot het register’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Mijlpaal voor familiebedrijven

Volgens de ondernemersorganisaties is de uitspraak van het Hof met name een belangrijke mijlpaal voor veel familiebedrijven die al jaren te hoop lopen tegen deze aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. Het is echt een opsteker voor de bescherming van hun privacy,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De KvK -de uitvoerder van het UBO-register in Nederland- is door de Minister van Financiën gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. Dat valt te vernemen uit een Kamerbrief van de Minister.

 

Ondernemers liepen al jaren te hoop tegen het register

ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ageerden namens talloze familiebedrijven al jaren tegen de enorme toegankelijkheid van het UBO-register door wildvreemden en bijvoorbeeld criminelen. Vorig jaar vroegen ze de Nederlandse overheid ook al rekening te houden met deze uitspraak van het Europees Hof dat toen al werd verwacht.

 

Achtergronden

Sinds dit jaar waren eigenaren van bedrijven met naam en toenaam in het zogeheten UBO-register te vinden. Ook waren daar diverse andere privégegevens te vinden, zoals welk aandeel iemand in een bedrijf heeft en waar iemand woont. Dit was verplicht en voor iedereen te raadplegen waardoor er veel vrees bestond bij ondernemers voor een aantasting van hun privacy en voor misbruik door criminelen van de gegevens.