Topscore Nederland op concurrentie index; belastingdruk blijft probleem

31-05-2017

Het is goed nieuws dat Nederland in twee jaar tijd is opgeklommen van de 15e naar de 5e plek op de ranglijst van meest concurrerende economieën. 'Ons land dankt zijn top-5 positie in de IMD Competitiveness Index 2017 onder meer aan het succes van het topsectorenbeleid', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Slecht op belastingen

Ronduit slecht scoort Nederland daarentegen op het gebied van belastingen. Van de in totaal 63 onderzochte economieën komt ons land niet verder dan de 54e plaats voor de totale belastingdruk en de 57e plaats voor de sociale premies voor werkgevers. 'Dit moet Nederland wakker schudden', stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Te hoge belastingdruk

'Deze slechte notering is vooral te wijten aan de te hoge belastingdruk op arbeidsinkomen in ons land. Het volgende kabinet moet daarom aan de bak om werk voor iedereen lonender te maken.' Ook vinden de ondernemingsorganisaties dat de winstbelasting gelijke tred moet houden met die van andere landen – denk aan de plannen voor belastingverlaging in de VS en het Verenigd Koninkrijk – en dat we af moeten van de dividendbelasting. 'Beide zijn van belang voor onze open, concurrerende economie en voor een uitnodigend vestigings- en ondernemingsklimaat.'

 

Noodzaak verduurzaming

De IMD Competitiveness Index onderstreept verder onder meer de noodzaak van verdere verduurzaming van de Nederlandse economie. De lage reductie van CO2-uitstoot  en het lage percentage hernieuwbare energie worden door het IMD als zwakke punten gezien. Hier ligt een gezamenlijke inspanning voor overheid en bedrijfsleven, waarvoor VNO-NCW en MKB-Nederland eerder al concrete voorstellen hebben gedaan in het NL Next Level-programma Energietransitie.

 

Investeren in technisch onderwijs

'De uitkomsten tonen eveneens aan dat er de komende periode moet worden geïnvesteerd in de infrastructuur en in technologiegericht onderwijs. Want hoewel Nederland goed scoort op onderwijs, is het relatief lage aantal bètastudenten een punt van zorg', vinden de ondernemingsorganisaties.