'Toezichthouder moet samenwerken met bedrijven bij persoonsgegevens'

15-08-2017

De implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt voor Nederlandse bedrijven de komende tijd veel werk en kosten met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet daarbij zoveel mogelijk de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het bericht in Het Financieele Dagblad dat bedrijven opkijken van de verregaande gevolgen van de AVG voor hun bedrijfsvoering.

 

Geen sinecure

Volgens de ondernemingsorganisaties is voldoen aan de AVG, die mei 2018 van kracht wordt, inderdaad 'geen sinecure'. De verordening dwingt bedrijven die persoonsgegevens verwerken, in veel gevallen tot meer maatregelen dan de huidige privacywet. Zij moeten bijvoorbeeld een uitvoerige documentatie bijhouden en een ‘privacy officer’ aanstellen. Bedrijven moeten nu al hun processen aanpassen om klaar te zijn in mei 2018.

 

Innovatie bevorderen

Het naleven van de verordening is in het belang van zowel AP als van bedrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens moet haar capaciteit de komende tijd dan ook vooral richten op samenwerken met het bedrijfsleven op dit vlak, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Niet alleen het komende jaar, maar ook juist daarna. Toezicht op de AVG moet dan gericht zijn op het in goede banen leiden van data gedreven innovatie, en mag er niet toe leiden dat zulke innovaties onmogelijk worden.