Thijssen: ‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’

03-07-2022

‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’. Dat is in het kort de boodschap van een opinieartikel van Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, in NRC vandaag.

 

Venetië

In het artikel maakt Thijssen de vergelijking met de republiek Venetië. Na elf eeuwen stabiliteit en voorspoed raakte deze in verval. De Venetianen dachten dat hun welvaart eeuwigdurend was en hun bestuurlijke inrichting verlamde de slagvaardigheid. Zij konden de concurrentie van opkomende zeevarende landen als Portugal, Engeland en Nederland het hoofd niet bieden.

 

Vergelijkbaar scenario

Voor Nederland ligt een vergelijkbaar scenario op de loer als we niet opletten aldus Thijssen. ‘Beseffen we bijvoorbeeld wel voldoende dat bedrijven de motor zijn van onze economie en onze samenleving? Zij zorgen voor het geld waarmee we ons blauw op straat, onze scholen en onze ziekenhuizen betalen. De gedachte lijkt te overheersen dat het niet erg is als er minder bedrijvigheid is.’ Ook wijst ze er in het artikel op dat Nederland worstelt met een bestuurlijke inrichting die vleugellam is geworden. ‘Zo duurt het verlenen van vergunningen een jaar of acht. Als ze al verleend worden door de stikstofproblematiek.’

 

Met vuur spelen

‘De combinatie van bestuurlijke onmacht en de overtuiging dat onze welvaart vanzelfsprekend is leidt ertoe dat wij met vuur spelen’, aldus Thijssen in het artikel. ‘Hoewel geschermd wordt met bedrijven die zich hier nog steeds vestigen, is ons land niet langer een logische plek om je te vestigen, om te blijven, of te verduurzamen. Dat geldt niet alleen voor grote bedrijven, waar inmiddels een exodus zichtbaar is, het geldt juist ook voor start- en scale-ups en oer-Hollandse familiebedrijven die zich afvragen of ze hier eigenlijk nog gewenst zijn’.

 

Actie nodig

Om de vrije val van ons vestigingsklimaat te stoppen zijn volgens Thijssen meerdere acties van belang, maar vier zaken zijn in elk geval met voorrang nodig. Zo moet volgens haar de kwaliteit van ons onderwijs snel verbeteren. Als uitgangspunt voor ons belastingbeleid moet verder gelden dat we ons richten op het Europees-gemiddelde. We willen geen bedrijven lokken met belastingvoordelen, maar onszelf in de voet schieten heeft ook geen zin. Daarnaast is het zaak het belangrijke netwerk van KLM en Schiphol in stand te houden door emissies en geluidsoverlast veel sneller te verminderen. Tot slot vraagt het van de overheid een veel effectievere organisatie om alle lopende problemen op te kunnen lossen; over de grenzen van departementen én bestuurslagen heen en met een duidelijke samenhang in het beleid.

Lees meer over