Steviger programma regeldruk mist harde doelstelling

11-07-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het vrijdag door minister Adriaansens (EZK) gepresenteerde nieuwe regeldrukprogramma voor ondernemers aanmerkelijk steviger is dan het was en uitgaat van een sectorale aanpak, zoals door de organisaties was bepleit. Ze zijn echter nog niet gerust op het resultaat, omdat een harde reductiedoelstelling volledig ontbreekt.

 

Urgentie en motivatie

Het vorige kabinet heeft afscheid genomen van harde reductiedoelstellingen met een enorme, merkbare stijging van de regeldruk voor ondernemers tot gevolg. Het ministerie van EZK heeft wel het voorstel van MKB-Nederland voor een sectorale aanpak grotendeels overgenomen, maar níet de -20% reductiedoelstelling per branche. Ervaring leert dat zo’n harde doelstelling nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels.

 

Merkbaar minder regeldruk

Niettemin bevat het nieuwe programma veelbelovende nieuwe onderdelen. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten graag samen met het ministerie van EZK de schouders eronder om tot merkbaar minder regeldruk voor ondernemers te komen.