Stem óók voor maken & innoveren in de provincie op 15 maart'

13-03-2023

 ‘Stem óók voor maken en innoveren in de provincie op 15 maart bij de provinciale statenverkiezingen.’ Onder die noemer brachten de samenwerkende industriebranches en maakbedrijven achter www.industrieaanbodaannederland.nl in kaart hoe ondernemers kijken naar hun provincie en wat er in de verschillende provinciale partijprogramma’s staat over ‘de maakindustrie’.

Uit de analyse blijkt dat hoe verder je komt van de randstad hoe positiever men is over de eigen industrie in de partijprogramma’s. Dit lijkt ook goed verklaarbaar omdat regionaal daar clusters als rond het Eemsgebied, in Zeeland, rond Chemelot en Brainport Eindhoven cruciaal zijn voor werk, voor nieuwe producten en diensten én als vliegwiel voor de verduurzaming van de hele provincie. Als positief worden verder ook gezien zaken als werkgelegenheid, de samenwerking met het regionale onderwijs en kennisinstellingen en de rol voor export en innovatie. Negatief is men in programma's over bijvoorbeeld de druk op de leefomgeving.

 

Ondernemers bezorgd

In het kader van de PS-verkiezingen vroegen we ook meer dan 1.800 ondernemers hoe zij naar hun provincie -en wat ze voor de industrie doen- kijken. Opvalt dat een derde van alle ondernemers (34%) vindt dat hun provincies onvoldoende oog heeft voor de belangen van de industrie. Zoomen we echt in op de maakbedrijven dan wordt het beeld nog minder rooskleurig. Bijna de helft van de bedrijven in de maakindustrie vindt dat hun provincie onvoldoende oog heeft voor de eigen industrie.

 

Grootste knelpunten

Als grootste knelpunten in hun provincie noemen ondernemers zaken als de arbeidsmarkt (66%). Dit hangt samen met o.a. de grote schaarste aan personeel en technisch talent. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de regeldruk en vergunningverlening in Nederland (59%). Hier ligt een belangrijke relatie met de almaar groeiende berg regels en stroperige vergunningsprocessen bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn o.a. de hoge energiekosten (45%) en de belasting en premiedruk (39%). Ook worstelt een deel met de verduurzaming en de energietransitie (27%), bijvoorbeeld door vertraagde aanleg van infrastructuur en de netcongestie terwijl er nu juist grote behoefte is aan meer duurzame elektriciteit om versneld te kunnen verduurzamen.

 

Industrie van strategisch belang

In de bijbehorende flyer wijzen de branches op de belangrijke economische bijdrage van de industrie aan de Nederlandse economie. Zo draagt de industrie bij aan de bulk van de export en de groei van de productiviteit en innovatie. Ook kan een groot deel van de dienstensector niet zonder de industrie. ‘We zijn in Nederland een koploper in chemie en de productie van voedingsmiddelen. Maar we maken ook de mooiste en innovatiefste vezels, tapijten en metalen. Of het nou is in de Brainport-regio, het diepe Zuiden, het hoge Noorden of het prachtige Overijssel en Zeeland, overal zijn er (mkb-) maakbedrijven die wereldwijde markten domineren en waar mensen prachtig werk vinden’, aldus de branches.

 

Flink aan de slag

De industrie staat voor grote opgaves komende jaren. Zo moet de druk op de leefomgeving en natuur worden teruggedrongen en moeten processen bijvoorbeeld meer circulair. Daarnaast staat de industrie onder druk door de hoge energiekosten en bijvoorbeeld zaken als oprukkende woningbouw. Ook gaat de verduurzaming door o.a. een gebrek aan nieuwe infrastructuur, netcongestie en gebrek aan vergunningen bijvoorbeeld niet zo snel als gewild.

‘Juist voor onze strategische onafhankelijkheid als Europa is behoud van een sterke, duurzame en innovatieve industrie cruciaal. Daar zetten we graag met de nieuwe provinciebesturen en de landelijke overheid onze schouders onder, net als voor de versnelde verduurzaming van de sector. Met gezonde ondernemingsgeest en door samenwerking kunnen we zo ook de komende decennia blijven innoveren en maken in de provincie,’ aldus alle partijen. 

De industriebranches en -bedrijven roepen kiezers op goed te kijken naar wat er in programma’s staat over de industrie in hun provincie.

 

Meer weten?

Bekijk de flyer of kijk bijvoorbeeld op www.industrieaanbodaannederland.nl wat de industrie allemaal doet om te verduurzamen. Meer weten: bel met Edwin van Scherrenburg, woordvoerder VNO-NCW en MKB-Nederland.