Rutte: ‘Geen beloftes, maar er móet iets gebeuren’

02-03-2021

‘Ik doe geen beloftes in verkiezingstijd, maar iedereen ziet dat er iets moet gebeuren.’ Dat zei VVD-lijsttrekker Mark Rutte in reactie op een vraag van ondernemer Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia naar het omgaan met de enorme schuldenlast bij veel bedrijven na de coronacrisis. Van den Broek stelde de vraag in een online verkiezingsgesprek van met de VVD'er en ruim 400 ondernemers uit de achterban van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Bedrijven moeten revalideren

Rutte zei de problematiek van ondernemers in met name de gesloten sectoren te zien. ‘Het bedrijfsleven komt straks niet als een gezonde patiënt het ziekenhuis uit, maar moet eerst revalideren.’ Hij deed echter geen beloftes aan de betreffende ondernemer. ‘Dat heb ik wel geleerd van eerdere verkiezingscampagnes. Maar we hebben nu diepe zakken, de staatsschuld mag nog wat oplopen. Duidelijk is dat er een plan voor de economie moet komen, met wat nodig is om een vliegende start te maken.’ Voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof herinnerde de premier ook direct aan de positieve uitspraken vorige week van staatssecretaris Vijlbrief, die al denkt om ondernemers langer de tijd te geven om hun belastingschuld terug te betalen.

 

Geschrokken van lastenverzwaringen

Voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland zeiden in het gesprek geschrokken te zijn van de enorme lastenverzwaringen waarmee de verschillende partijen komen in hun verkiezingsprogramma’s. Over de lastenverzwaring van 3,6 miljard van de VVD zei Rutte dat hij die wel ‘verdedigbaar’ vindt, gezien de flinke hoogte van de totale coronasteun. Hij wil de lastenverzwaring die de VVD voorstelt gebruiken voor lastenverlichting van burgers. ‘Bij grote bedrijven gaat het vooral om de digitax en het tegengaan van belastingontwijking. Het mkb kan op termijn op lastenverlichting rekenen, al lopen de lasten nu nog op als gevolg van eerder beleid.’

 

Doorpraten over kosten duurzame energie

Albert de Groot van Vreugdenhil Dairy Foods vroeg de VVD-lijsttrekker waarom veel (mkb-)bedrijven uit sectoren zoals de levensmiddelen of de metaal via de ODE-regeling steeds meer moeten meebetalen aan de subsidiepot voor duurzame energieprojecten (SDE++), maar er tegelijk geen enkel beroep op kunnen doen. Rutte gaf aan het probleem niet te kennen en daar graag verder over door te willen praten. Ook sprak hij zijn vrees uit dat veel andere partijen vergaande ambities hebben bovenop het klimaatakkoord, terwijl het volgens hem nu al vaak ‘hijg, hijg‘ is voor ondernemers om mee te komen met alle vergaande ambities en plannen. ‘Daarom pleiten wij voor het uitvoeren van de bestaande plannen uit het Klimaatakkoord, en om verdergaande voorstellen vooral Europees te regelen,’ aldus Rutte.

 

Vast en flex 

Op vragen van Claudia Reiner van installatiebedrijf Caris en Reiner hoe je het vaste contract weer aantrekkelijker maakt, antwoordde Rutte dat zijn partij wil zorgen dat de kosten van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) minder zwaar worden. Ook wil de VVD de lasten verlichten voor kleine bedrijven door te zorgen voor een minder groot verschil tussen bruto en netto, de zogeheten wig. ‘Wat we verder niet moeten willen is dat we mensen duperen die gewoon zelfstandig willen werken. Werken als zelfstandige mag geen taboe worden. De arbeidsmarkt moet voor iedereen werken,’ aldus Rutte. ‘Natuurlijk moet je wel schijnzelfstandigheid aanpakken.’  

Bekijk ook de gesprekken met andere lijsttrekkers en politieke partijen 

 

Wat gaat de VVD doen voor ondernemers?

Duur: 2 minuten

 

 

Bekijk het gehele gesprek terug

Duur: 45 minuten, met Ingrid Thijssen, Jacco Vonhof, Mark Rutte onder leiding van Annette van Soest.

 

 

 

Bekijk ook de gesprekken met andere lijsttrekkers en politieke partijen