Positief Klimaatnieuws en beter inzicht in fossiele subsidies

19-09-2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft (op basis van de laatst bekende plannen en projecten) berekend dat de broeikasgasuitstoot in Nederland daalt met mogelijk 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het wettelijke klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht. Een mooi lichtpunt in de Prinsjesdagstukken, volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW.

 

Doelen halen

‘Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het halen van de doelen van Parijs. Door het systeem van emissiehandel (ETS) en andere stimulansen kan Nederland de doelen halen, al vraagt dit stevige actie en onconventionele maatregelen om de praktische problemen voor ondernemers, zoals het overvolle stroomnet, op te lossen. Zo zullen we vergunningstermijnen voor nieuwe infrastructuur stevig terug moeten brengen.’

 

Goed overzicht fossiele subsidies en impact

Met het overzicht van alle ‘fossiele subsidies’ en de verschillende impactanalyses die op Prinsjesdag openbaar zijn geworden, ontstaat volgens VNO-NCW voor het eerst ook veel meer helderheid over de gevolgen van sommige maatregelen. ‘Belangrijk is om heel zorgvuldig naar die impactanalyses te kijken. Ze laten goed zien dat de alternatieven voor fossiele brandstoffen en grondstoffen er nog lang niet altijd zijn en ondernemers vaak nog geen handelingsperspectief hebben. Daar moet je het afbouwpad zorgvuldig op afstemmen. Ook signaleert het kabinet terecht dat Europese afstemming nodig is, anders is het risico reëel dat we CO2 verplaatsen, prijzen van alledaagse producten stijgen en banen hier verdwijnen,’ aldus de ondernemersorganisatie.

Lees meer over