Ondernemersorganisaties bouwen aan nieuwe koers

05-10-2020

Als inbreng voor een nieuwe beleidskoers vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland is afgelopen week het zogeheten Brugproject afgerond. Afgelopen jaar voerde een deel van de bestuursleden van VNO-NCW en MKB-Nederland (Projectraad) dit Brugproject uit. Gesproken werd met onder andere werknemers, ondernemers, gemeenten, experts en wetenschappers over de maatschappelijke spanningen die er zijn en de rol van ondernemingen daarin. Ook werden zo’n 1.300 ondernemers bevraagd en verschillende werkbezoeken afgelegd.

 

Analyse van groeiende afstand

In het eindrapport, dat onlangs werd geaccordeerd door het bestuur van VNO-NCW en MKB-Nederland, is op basis van alle gesprekken en onderzoek een uitgebreide analyse te vinden waarom de grip en maatschappelijke inbedding van mensen in Nederland onder druk staat. Ook het feit dat veel mensen een steeds grotere afstand ervaren tot bedrijven, overheden en beleid, en de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, komen uitgebreid aan bod.

 

Polarisatie wereldwijd

Grote zorgen zijn er bij alle deelnemers aan het onderzoek over de toegenomen polarisatie. Duidelijk wordt gemaakt dat dit geen uniek Nederlands verschijnsel is, maar wereldwijd om zich heen grijpt, en er dus gemeenschappelijke oorzaken aan ten grondslag liggen. ‘Tegelijkertijd laten sommige projecten en samenwerkingsverbanden tijdens de coronacrisis ook de weg naar een nieuwe toekomst zien’, aldus de auteurs. Ook wijzen ze op vele prachtige onopgemerkte initiatieven van bedrijven die zich actief inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. ‘Bruggen worden as we speak in de regio al gebouwd.’

 

Leidraad voor nieuwe beleidskoers en projecten

Vanwege de enorme breedte van de problematiek is er door de Projectraad uiteindelijk voor gekozen om in plaats van aanbevelingen op honderden beleidsterreinen, te kiezen voor vier nieuwe algemene principes voor de ondernemersverenigingen die passen bij deze tijd. Het gedachtegoed vormt een belangrijke leidraad voor de nieuwe inhoudelijke beleidskoers van de twee ondernemersorganisaties (MLT, de middellangetermijnvisie) die begin 2021 het licht moet zien. Ook wordt gewerkt aan een beweging van onderop door onder meer (regionale) projecten te stimuleren en bestaande projecten uit te breiden.