Nederland valt uit top 5 concurrentieranglijst

15-06-2022

Nederland is uit de top 5 van de belangrijke IMD concurrentieranglijst van landen gevallen. Dat maakte het Zwitserse onderzoeksinstituut woensdag 15 juni bekend. Het nieuwe onderzoek laat zien dat Nederland qua concurrentievermogen is gedaald naar de zesde plek, na jaren trouw op plek vier te hebben gestaan. Zo zakte Nederland ten opzichte van een jaar eerder op het terrein van de kracht van onze economie van plek twee naar plek negentien. Onze relatief zware en lange lockdown speelde Nederland hier onder meer parten.

 

Concurrentieranglijst toont verslechtering beleid

De top vijf van deze belangrijke concurrentieranglijst bestaat nu uit: Denemarken, Zwitserland, Singapore, Zweden en Hong Kong. Met name opvallend is de sterke prestatie van de Denen, die zeer goed scoren op onder meer duurzaamheid, digitalisering, productiviteit en voorspelbaar overheidsbeleid. De IMD-ranglijst voor het concurrentievermogen van landen is opgebouwd uit meerdere deelindicatoren. Opvallend is dat Nederland met name op het punt van overheidsbeleid en randvoorwaarden voor groei sterk is gezakt de afgelopen tien jaar.

 

Score bedrijvenkant onverminderd hoog

Zo daalde Nederland tussen 2010 en nu op het terrein van infrastructuur van plek vier naar plek tien. Verder zakte Nederland qua fiscaal beleid van plek 42 naar plek 59 (van de 63!). Waar het gaat om de binnenlandse economie zakte Nederland van 14 naar 25 en ook bij het aantrekken van internationale investeringen daalde Nederland van plek 21 naar plek 46. Juist aan de bedrijvenkant blijven de scores onverminderd hoog en steeg Nederland diverse plekken.

 

Zorgen over verslechtering vestigingsklimaat

VNO-NCW en MKB-Nederland signaleerden onlangs al met zo’n 140 topbestuurders van provincies, gemeenten en uit onderwijs en wetenschap dat het Nederlands vestigingsklimaat toenemend onder druk staat en verslechtert. 'Een goed vestigingsklimaat is geen rustig bezit. Juist op punten als voldoende woningen, de bereikbaarheid en de schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn er grote zorgen en moeten we vol aan de slag om alle plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren,' aldus de ondernemersorganisaties. 'Ook op het punt van bijvoorbeeld de winstbelasting zitten we inmiddels in de Europese achterhoede als het gaat om de aantrekkelijkheid van Nederland.'