'Mkb kwetsbaar voor cybercriminelen: Digital Trust Centre is hard nodig'

02-03-2017

Het mkb is kwetsbaar voor cybercriminelen, cyberspionnen en hackers. De kennis over beveiliging en risico's is onvoldoende bij het midden- en kleinbedrijf. Dat concludeert het Rathenau Instituut na onderzoek, in opdracht van de Nederlandse veiligheidsdiensten. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland maakt dit andermaal duidelijk dat een Digital Trust Centre voor het mkb hard nodig is.

 

Digital Trust Centre voor mkb

VNO-NCW, MKB-Nederland en brancheorganisatie Nederland ICT pleiten voor de inrichting van een Digital Trust Centre, waar bedrijven terecht kunnen met meldingen van dreigingen, vragen en voor advies. In geval van cybercalamiteiten kunnen nu alleen de Rijksoverheid en organisaties uit de vitale infrastructuur terecht bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het overgrote deel van het bedrijfsleven is op zichzelf aangewezen. En dat is volgens de drie organisaties niet wenselijk. Cybercriminaliteit raakt namelijk de gehele Nederlandse economie en vormt een schadepost van zo'n 10 miljard euro. Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, gerichte informatiedeling en objectieve advisering aan alle bedrijven is nodig om de weerbaarheid tegen cybergevaren te vergroten.

 

100 miljoen euro nodig

Volgens het Rathenau Instituut is er in het mkb nu veel onbekendheid over cybersecurity. Daardoor nemen zij door gebrek aan kennis soms ook te weinig adequate maatregelen. 'En dat is zorgelijk, want steeds meer systemen zijn afhankelijk van IT', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Om ons land echt cyberweerbaar te maken en ervoor te zorgen dat onze kennis(economie) niet weglekt, is minstens 100 miljoen euro nodig. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan een nieuw kabinet. Zij worden gesteund door inmiddels meer dan 50 branches en organisaties die het manifest 'Samen naar een duurzame digitale samenleving' hebben ondertekend. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook campagnes tegen cybercrime gestart richting de eigen achterban.

 

Buitenlandse inlichtingendiensten

Nederland is als een van de meest ICT-intensieve economieën ter wereld een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, cyberspionnen en hackers. Volgens het onderzoeksinstituut vormen buitenlandse inlichtingendiensten de grootste dreiging die in ons land op grote schaal politieke, militaire en technologische informatie verzamelen en manipuleren. 'Cyberdreigingen ondergraven het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en het vertrouwen in de digitale samenleving', aldus het Rathenau Instituut dat het onderzoek deed in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).