Maatregelen voor mkb zeer welkom in huidige economische omstandigheden

03-11-2022

Het kabinet heeft zojuist een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) gepresenteerd. Dit pakket is in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland tot stand gekomen en was op Prinsjesdag al aangekondigd vanwege de lastenverzwaringen die het bedrijfsleven tegelijk ook voor zijn kiezen krijgt.

 

Extra ondersteuning

Het pakket bevat een aantal belangrijke maatregelen gericht op behoud van liquiditeit in mkb-ondernemingen in deze uitdagende economische tijden. Ook moet het ondernemers ondersteunen die investeren in onder meer de verduurzaming van hun bedrijf.

 

Afschrijven nieuwe bedrijfsmiddelen

Een belangrijk onderdeel van het pakket is de mogelijkheid om in 2023 willekeurig (versneld) af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dat verlaagt de financieringsbehoefte en zorgt dat mkb’ers in deze tijd met enorme energie- en grondstofprijzen meer geld in de onderneming kunnen houden. 'Het was mooi geweest als deze maatregel ook voor latere jaren zou gelden maar dat bleek nu nog niet haalbaar', aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Extra geld verduurzaming en innovatie

Daarnaast komt er extra geld voor verduurzaming via de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat heel veel ondernemers nu in hoog tempo aan het verduurzamen zijn. Dat is uiteindelijk de enige weg om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de huidige hoge energieprijzen. Deze maatregelen helpen daarbij.

 

Extra geld voor WBSO

Verder komt er extra geld voor de WBSO; dé MKB-regeling voor innovatie in Nederland. Hiermee wordt eindelijk geborgd dat de WBSO ook in de toekomst voor alle innovatieve ondernemers beschikbaar blijft (97% van de gebruikers van de WBSO is een MKB-onderneming). Juist investeringen in innovatie kunnen onder druk komen door de economische omstandigheden en dit helpt mede dat te voorkomen.

 

Impact hoger minimumloon

In het pakket wordt ook extra geld uitgetrokken voor werkgevers met medewerkers op minimumloonniveau. Daarmee worden de kosten van de versnelde stijging van het minimumloon en op de inflatie enigszins gedempt. De ondernemingsorganisaties hadden hier eerder voor gepleit, zeker vanwege de al hoge inflatie en de gevaren van de versnelde verhoging van het minimumloon met 10% per januari. Verder worden alle kleinere werkgevers ook tegemoetgekomen door verruiming van de werkkostenregeling (WKR) en verlaging van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (Aof). Ook winst is dat de voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 wordt geschrapt.

 

Lichtpunten voor het mkb

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben afgelopen periode gewezen op de negatieve gevolgen van de verhoging van de belastingdruk voor ondernemers met vele miljarden, zoals de recente stap om de winstbelasting in de eerste schijf van 15% naar 19% te brengen. Dat zal ook op lange termijn gevolgen hebben voor de investeringskracht van onze economie vrezen zij.
'We hebben daarom ook gevraagd om op verschillende punten de tariefverhogingen terug te nemen of meer te doen om investeringen en liquiditeit te ondersteunen. Helaas bleek niet meer mogelijk, maar met dit pakket ontstaan toch weer wat nieuwe lichtpunten voor het Nederlandse mkb', aldus de organisaties.

 

Meer weten?

Voor meer informatie zie de brief van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst).
Voor interviewverzoeken voor o.a. de voorzitter van MKB-Nederland kunt u bellen met +31 6 3041 7005.