‘Investeren in nieuwe infrastructuur is en blijft keihard nodig’

09-09-2021

‘Investeringen in nieuwe infrastructuur - zoals betere en meer railverbindingen, nieuwe ov-verbindingen, vaarwegen, wegenknooppunten - en goed onderhoud zijn prangender dan ooit.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een vanmorgen gepubliceerd rapport van het PBL waaruit de suggestie is ontstaan dat - nu er veel wordt thuisgewerkt - sommige investeringen in infrastructuur komende jaren niet nodig zouden zijn. 

 

Voordelen thuiswerken benutten

‘Dat thuiswerken invloed heeft op de hoeveelheid verkeer op auto- spoor- en vaarwegen is evident’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘De voordelen daarvan voor milieu, sociaal en voor de infra moeten we ook blijven benutten. Beïnvloeden van gedrag zodanig dat structureel op alle dagen van de week een voldoende percentage mensen de spits mijdt is alleen ongelofelijk moeilijk zo blijkt keer op keer.’

 

Economische groei en bevolkingsgroei niet meegenomen

Daar komt volgens de ondernemersorganisaties bij dat tal van zaken niet worden meegenomen in het PBL-onderzoek. De economische groei en de bevolkingsgroei worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Zo gaat de bevolking in Nederland tot 2030 met alleen al 1 miljoen toenemen tot mogelijk zelfs 20 miljoen in 2070. De bedrijvigheid neemt navenant toe. ‘Dus komen er de komende jaren simpelweg aanzienlijk meer voertuigen op de weg, de rails en het water. Juist op het terrein van infra wordt de situatie altijd onderschat weten we ook uit het verleden’.

 

Oplossen woningtekort  vraagt ook om investeringen in bereikbaarheid

Ook een voortvarende aanpak van het woningtekort vergt daarnaast volgens de ondernemingsorganisaties investeringen in alle vormen van bereikbaarheid. ‘Zonder additionele infrastructuurinvesteringen is het onmogelijk om het woningtekort succesvol aan te pakken en blijft de Nederlandse woningmarkt op slot zitten.’

 

Integrale mobiliteitsanalyse bevestigt beeld van groei van de mobiliteit

De ondernemingsorganisaties wijzen voor verdere onderbouwing van hun pleidooi op de hagelnieuwe Integrale mobiliteitsanalyse van het ministerie van IenW (waarin thuiswerken ook is meegenomen) dat flinke groei van de mobiliteit laat zien komende jaren. ‘Extra investeren in infrastructuur is en blijft dus keihard nodig,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer over