Instroom buitenlandse studenten voor bèta-talent moet mogelijk blijven

08-02-2024

‘Voor ondernemingen is essentieel dat volledig Engelstalige bachelors mogelijk blijven waar de arbeidsmarkt dringend behoefte aan heeft op het terrein van: beta-talent, dus studies in onder meer hightech, biosciences en healthcare. Deze opleidingen moeten ook kunnen blijven groeien,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Hoogwaardige economie

Volgens de ondernemersorganisaties is dit essentieel voor de hoogwaardige economie die Nederland moet willen zijn. Wereldwijd is er ook een grote strijd om talent op dit terrein gaande en er zijn bij lange na niet genoeg Nederlandse jongeren voor deze opleidingen. Universiteiten moeten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ook waarborgen dat Nederlandse studenten die zulke studies willen doen daar toegang toe hebben.

 

Wetsvoorstel Internationalisering in balans

Op deze aspecten moet volgens de ondernemersorganisaties uiteindelijk het wetsvoorstel 'Internationalisering in balans' beoordeeld worden, dat nu in de maak is. Dit geldt ook voor het vandaag gepresenteerde uitvoeringsplan van de universiteiten.

 

Bruikbaar advies Onderwijsraad

Om de nieuwe wetgeving te verbeteren verscheen eerder deze week ook een zeer bruikbaar advies van de Onderwijsraad. Dat advies laat onder meer zien dat de voorgestelde taaltoets in het nieuwe wetsvoorstel niet praktisch uitvoerbaar is en ook juridisch veel haken en ogen kent. Zij wijzen ook op enkele andere zwakke plekken in het wetsvoorstel.