‘Inspectie SZW moet niet boetes maar werkwijze vooropstellen’

20-10-2020

De Inspectie SZW moet niet boetes vooropstellen maar het verbeteren van de werkwijze in bedrijven. Dat zegt VNO-NCW in reactie op berichten in de media dat de inspectie de afgelopen jaren onterechte en te hoge boetes heeft gegeven aan vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Voor het draagvlak van de Inspectie zou het goed zijn om de positieve voorbeelden beter over het voetlicht te brengen.

 

Fraudeaanpak

In 2013 heeft de inspectie de fraudeaanpak verhard, met meer en hogere boetes tot gevolg. Uit het jaarverslag over 2019 blijkt dat ongeveer 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels moest worden terugbetaald. VNO-NCW wijst erop dat veel ondernemers afzien van het maken van bezwaar vanwege de langdurige procedure en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan.

 

Niet voorzien

Volgens de ondernemingsorganisatie gaat het bij de boetes ook om situaties op de werkvloer die niet allemaal kunnen worden voorzien door de werkgever. Werknemers gaan dan ‘vrijuit’, terwijl de werkgever voor (tien)duizenden euro’s aan boetes krijgt opgelegd. ‘Zo komt zelfs hun bestaanszekerheid in het geding.’ Een probleem voor met name het mkb is ook dat wet- en regelgeving complex is en in een aantal gevallen te veel verantwoordelijkheid legt bij werkgevers. De inspectie zou naast toezicht houden en handhaven werkgevers hulp moeten bieden bij de naleving van regels. 'De doelstelling van verbetering van werkwijze wordt dan eerder bereikt. Het huidige boetebeleid pakt vaak onrechtvaardig uit.’

 

Toch aanvechten

VNO-NCW erkent dat de Inspectie SZW inmiddels beter te werk gaat. ‘Maar nog te veel ondernemers hebben er last van. Daarom roepen wij ondernemers op om onterechte en te hoge boetes toch aan te vechten, anders komt hier geen einde aan.’