Innovatie en waterstof belangrijke thema’s bij staatsbezoek Duitsland

02-07-2021

Maandag 5 en dinsdag 6 juli gaat VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen, samen met het Koninklijk Paar en enkele bewindslieden, op staatsbezoek naar Berlijn. Om het belang van de goede banden met onze belangrijkste handel- en innovatiepartner te onderstrepen, spreekt Thijssen onder meer met de Duitse staatssecretaris van het federale ministerie van Economie en Energie Claudia Dörr-Voß en de Duitse werkgeversfederaties (BDA en BDI). Onderwerp van gesprek zijn onder meer het onlangs afgesloten Innovatiepakt en de eerste resultaten op het gebied van innovatie en duurzame energie. Daarnaast zal Thijssen dinsdag 6 juli spreken op het Dutch-German Hydrogen symposium over het belang van waterstof in de energietransitie.

 

Belangrijkste handelspartner

Ingrid Thijssen: ‘In 2019 kwam de handel tussen onze landen uit op het immense bedrag van maar liefst 193 miljard euro. Duitsland is daarmee nog altijd onze grootste en belangrijkste handelspartner. De uitdaging in de komende jaren is dit verder te verdiepen op de grote vraagstukken van deze tijd. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld nog meer samenwerken op het terrein van wetenschap en innovatie om tegenwicht te bieden aan de mondiale concurrentie en de veranderende geopolitieke speelveld. En bijvoorbeeld op een gebied als waterstof kunnen Nederland en Duitsland door goede samenwerking zorgen voor een duurzame toekomst. Daarnaast kunnen we samen met de Duitsers werken aan een sterke EU en goede handelsverdragen met de rest van de wereld.’

 

Europese strategische autonomie belangrijk thema

De gezamenlijk inzet op Europese strategische autonomie en het EU-industriebeleid zal een belangrijk overkoepelend thema zijn tijdens het bezoek. ‘In een snel veranderende wereld worden sleuteltechnologieën in toenemende mate de inzet van macht. Daarom is het van belang dat we in Europa werken aan hechtere samenwerkingsverbanden op de verschillende innovatieterreinen. Het bilaterale Duits-Nederlandse Innovatiepakt is hiervan een goed voorbeeld’, aldus Thijssen. Volgens Thijssen zijn dit soort samenwerkingsverbanden van levensbelang omdat geen enkel land het alleen kan in het huidige geopolitieke geweld.

 

Agenda Internationaal ondernemen

Binnenkort presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijke agenda Internationaal Ondernemen, waarin onder andere concrete voorstellen komen voor het versterken van het export- en investeringsbeleid.