Industrie timmert hard aan de weg met verduurzaming

09-11-2022

De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Van de grootste waterstoffabriek van Europa tot duurzame productie van bakstenen. Op alle fronten wordt samen met overheden en kennisinstellingen hard gewerkt aan een nieuwe groene toekomst.

 

Speciaal magazine

Om te laten zien wat er allemaal gebeurt brengt de Nederlandse industrie vandaag -tijdens COP27- een nieuw inspiratiemagazine uit met interviews met tal van betrokkenen uit de industrie (zie bijlage). Het magazine bouwt hierbij voort op de nieuwe website www.industrieaanbodaannederland.nl die afgelopen zomer is gelanceerd door de industrie om te laten zien wat er allemaal gebeurt.

 

Voortrekkersrol in de wereld

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich eraan gecommitteerd de klimaatdoelen te halen. Met de vele projecten en plannen in portefeuille gaat de industrie straks compleet op de schop. Natuurlijk heeft dit tijd nodig en is het complex door bijvoorbeeld de tekorten aan technici, de problemen rond de vergunningverlening of de beperkte capaciteit op het stroomnet, maar de richting waar we opgaan is onmiskenbaar groen en innovatief. Juist de Nederlandse industrie kan hiermee in de toekomst een voortrekkersrol spelen in de hele wereld.’

 

Achtergronden

Het nieuwe magazine geeft kleine en grote doorkijkjes van wat er allemaal gebeurt in de zes grote clusters van industriële bedrijvigheid in Nederland. Het heeft daarmee niet de pretentie uitputtend te zijn en is echt een inspiratiemagazine. In het magazine komen tal van partijen aan het woord om hun visie te geven, van gedeputeerden tot vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Per industriecluster passeren voorbeelden de revue van wat er allemaal gebeurt.

 

Energieprijzen

Hoewel de plannen en ambities klip en klaar zijn wordt uit sommige interviews ook duidelijk dat niet alles even makkelijk gaat. Zo heeft de huidige crisis met hoge energieprijzen iedereen in z’n greep. Hierdoor verdampen immers middelen om te investeren en is ook duurzame elektriciteit kostbaar, terwijl dat voor velen juist ook de uitweg is naar een duurzame toekomst.

 

Meer weten?

Lees het bijgevoegde magazine, kijk op www.industrieaanbodaannederland.nl of bel met de woordvoerders van de verschillende branches en industrieclusters.