Hoge schuldenlast problematisch voor ondernemers

24-08-2021

De Nederlandse economie herstelt krachtig. Achter de klinkende macro-cijfers gaat echter een andere werkelijkheid schuil. Veel ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de coronamaatregelen van de overheid door corona kampen met problematische schulden. Ruim een vijfde van alle horecaondernemers (22 procent) geeft aan dat hun schuldenlast op dit moment problematisch is. Ruim de helft van alle horecaondernemers (57 procent) geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan voor corona. Ook in de cultuur, sport en recreatiesector geeft ruim veertig procent (43 procent) aan met een hogere schuldenlast te kampen dan voor corona. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Conjunctuurenquête, uitgevoerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de bouw.

 

Uitstel van betaling

De laatste COEN-cijfers laten zien dat – ondanks dat de Nederlandse economie zich verrassend herstelt - er nog steeds veel onderliggende problematiek aanwezig is bij ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren. Veel van hen hebben uitstel van betaling aangevraagd, met name over belastinggelden. Zo geeft ruim een derde van alle horecaondernemers (38 procent) aan uitstel van betaling te hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. In de cultuur, sport en recreatiesector betreft dit een kwart van de ondervraagden (26 procent).

 

Hulp met schuldenafbouw

De cijfers onderstrepen nogmaals het belang dat er ook een oplossing moeten worden gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of -sanering. Eerder al pleitten VNO-NCW en MKB-Nederland voor een oplossing voor dit probleem, als onderdeel van een breder post-corona herstelplan.