‘Grote zorgen over afbreken verbindingennetwerk Schiphol’

24-06-2022

‘We zijn zeer bezorgd over het besluit om het aantal vluchten op Schiphol te laten krimpen en het verdere uitstel van de opening van vliegveld Lelystad.’ Dat zegt Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, naar aanleiding van het nieuwe Kabinetsbesluit over Schiphol. ‘Het is absoluut noodzakelijk dat de geluidsoverlast en emissies fors afnemen. Daar moet echt versneld werk van worden gemaakt, maar krimp bedreigt het netwerk van directe verbindingen wat cruciaal is voor Nederland,' aldus Thijssen.

 

Wereldwijd netwerk

De VNO-NCW-voorzitter wijst op het grote belang van het wereldwijde netwerk van rechtstreekse vluchten van Schiphol voor onze Nederlandse economie en onze brede welvaart. 'De combinatie van Schiphol, KLM en partners verbindt ons direct met alle belangrijke economische centra van de wereld. Hiermee is dat verbindingennetwerk vrijwel nog het enige wat ons land aantrekkelijker maakt dan de landen om ons heen. Het is een belangrijke reden voor bedrijven om zich hier te vestigen of hun activiteiten hier verder uit te breiden of te verduurzamen. Nederland verdient meer dan dertig procent van haar welvaart door internationaal zaken te doen,' aldus Thijssen.

  

Uniek netwerk

Het unieke netwerk van frequente directe verbindingen vanaf Schiphol zorgt dat mensen én allerlei producten snel op hun bestemming komen. Mede hierdoor kiezen bedrijven ervoor om belangrijke investeringen juist in ons land te doen. Onder meer op het gebied van research & development, duurzaamheid en de energietransitie.

 

Netwerk niet verliezen

Uit onderzoek en buitenlandse voorbeelden blijkt dat wanneer een luchthaven flink krimpt je een dergelijk netwerk niet meer terugkrijgt. ‘Daar moeten we dus buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Dit vraagt om verstandig beleid met slimme en duurzame oplossingen, zodat ons netwerk met de wereld niet aan waarde inboet,’ aldus Thijssen.

 

Verduurzaming versnellen

Volgens VNO-NCW is het vooral zaak de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen en de geluidsoverlast flink terug te dringen. ‘Nu de vraag naar vliegen niet minder wordt zorgen we er alleen zo voor dat Schiphol zijn belangrijke functie voor de Nederlandse samenleving op een duurzame en toekomstbestendige manier kan behouden,’ aldus de VNO-NCW-voorzitter.